ROK MODLITEB ZA POVOLÁNÍ V KOSTELE SV. TOMÁŠE

Středa
18:00–19:00 hod.

Modlitba za povolání

(Mše sv. – Adorace)

***

První sobota v měsíci

16:00–17:00 hod.

Mariánská sobota:

Modlitba Růžence, litanie k P.Marii a na závěr mše sv.