Augustiniáni

Aktuálně u nás

V tomto týdnu budeme slavit:

 V úterý 21. června – památka sv. Aloise Gonzagy, řeholníka

Ve čtvrtek 23. června – slavnost Narození sv. Jana Křtitele

V pátek 24. června – slavnost Nejsvětějšího Srdce Páně

V sobotu 25. června – památka Neposkvrněného Srdce Panny Marie

Příští neděli 26. června budeme slavit 13. neděli v mezidobí

  

  • Příští středu 22. června nebude otevřena farní kancelář a poté farní kancelář bude jen ve středy; v neděli se ruší.

 

  • Chceme velmi vřele poděkovat vám, kteří jste se zúčastnili u nás akce Noc kostelů, za vaši obětavou pomoc Pán Bůh zaplať

 

Všechny činnosti ve farnosti končí 19. června.  Začínáme po prázdninách 12. září.

 

  • Čeští a moravští biskupové vyzývají, abychom se s naléhavostí i s důvěrou v Boží moc spojili v modlitbách za ukončení války a za mír na Ukrajině

 O. Wit a komunita augustiniánů Vám přeje požehnaný čas. Ať je časem milosti, odpočinku a pokoje.

Kontakt


    © 2021. All Rights Reserved
    Designed and Developed by UX Solutions
    Open