Augustiniáni

Aktuálně u nás

Všední dny

12:15 – Česky (Kaple sv. Doroty)

Sobota

12:15 – Česky
(Kaple sv. Doroty)
18:00 – Anglicky
(Kaple sv. Barbory)

Neděle

09:00 – Sv. růženec
09:30 – Česky
11:00 – Anglicky
12:30 – Španělsky
14:00 - Filipínsky

 

  • V tomto týdnu budou obvyklá postní setkání: v úterý v 19:30 bude setkání pro dospělé – škola modlitby se svatou Terezií z Avily, ve čtvrtek v 18:00 bude adorace za povolání, a v pátek v 17:00 bude křížová cesta.
  • Pondělí 20. března bude slavnost svatého Josefa, patrona církve a také patrona Řádu svatého Augustina. Mše svaté budou v kostele svatého Josefa blízko nás ve 12.15 a v 17.00 hodin.
  • Modleme se za naše katechumeny, kteří se chystají na křest o Velikonocích, a modleme se, aby ustaly války a nesváry ve světě a zvlášť na těžce zkoušené Ukrajině.

Komunita augustiniánů Vám přeje požehnaný a pokojný postní čas; ať Vám Hospodin žehná a Panna Maria se za vás přimlouvá a ochraňuje vás.

Pondělí:
18:05–19:00
Příprava na křest dospělí – TAGASTE
19:30–20:30
Augustiniánská fraternita – REFEKTÁŘ

Úterý
17:00–17:45
Modlitba k Božímu milosrdenství
19:30–19:30
Katecheze pro dospělé – REFEKTÁŘ

Středa
18:30–19:30
Španělština dospělí – KASICIAKO

Čtvrtek
18:00-19:00

Adorace za řeholní povolání

19:05–20:05
Mládež – TAGASTE

Pátek
15:00
Úklid kostela

Neděle
9:45–10:45 Religious education (angl.)
10:45–11:30 Náboženství pro děti – HIPPO
10:00–12:00 Náboženství pro děti -ŠP-

Kontakt


    © 2021. All Rights Reserved
    Designed and Developed by UX Solutions
    Open