Koncert k sv. Cecílii

www.augustiniani.cz

Římskokatolická farnost u sv. Tomáše pořádá XIV. ročník festivalu duchovní hudby

HUDBA V PRŮBĚHU CÍRKEVNÍHO ROKU
Za finanční podpory Ministerstva kultury a Městské části Praha 1

Koncert k sv. Cecílii zde
neděle 22. 11. 2020 kostel sv. Tomáše

PROGRAM

Vladimír Roubal : Improvizace
Jeremiah Clarke : Suita D dur
Wilem de Fesch : Sonata d moll
W. A. Mozart : Laudate Dominum
Vladimír Roubal : Improvizace
Antonín Dvořák : Hymnus
Antonín Dvořák : Ave Maria
Antonín Dvořák : Largo
Edward Elgar : Salut ď Amour

COVID-19. Aktualizované informace o mimořádných opatřeních

www.augustiniani.cz

Od 16. listopadu 2020

Už vstoupil v platnost nový protiepidemický systém (PES). Podle něj se nyní nacházíme v 5.úrovni ohrožení, což pro nás konkrétně znamená, že od 16.11. je možné pozvat na bohoslužby až 15 osob. Stejný počet platí pro pohřby a svatby.

Jistě budete sami pozorně sledovat aktuální stav a doufejme, že v neděli budete tedy moci oznámit svým farníkům, že od pondělí 23.11. stoupne počet účastníků bohoslužeb, svateb a pohřbů na 20.

***

XXII. Augustiniánský týden 2020

www.augustiniani.cz

XXII. Augustiniánský týden 2020
„Sv. Augustin v době COVID-19“
On-line!! přes www.zoom.com>

Program
11. listopadu
18:00 P. Paul Graham, OSA: "Církev ,zabydlených’ nebo ,hledajících’ ? "
Topic: Augustiniánský týden 2020
Time: Nov 11, 2020 05:30 PM Budapest

Join Zoom Meeting
https://us02web.zoom.us/j/81274258992?pwd=ajAyNUZYWmNHMlRtSGtMd1IrbzQrZz09

Meeting ID: 812 7425 8992
Passcode: 000139

12. listopadu
18:00 Prof. Jan Sokol: „Augustinovo pojetí času“
Topic: Augustiniánský týden 2020

PASTORAČNÍ PRÁCE NA ROK 20/21

www.augustiniani.cz

Pondělí
18:00–19:00
Příprava na křest dospělí – TAGASTE
18:30–19:30
Bible study (angl) -Online -
19:30–21:00
Augustiniánská fraternita – REFEKTÁŘ

Úterý
17:00 -17:45
Modlitba k Božímu milosrdenství
KASICIAKO
19:30–19:30
Katecheze pro dospělé - REFEKTÁŘ

Středa
18:00–19:00
Španělština dospělí (středně pokročilí) – TAGASTE
18:00–19:00
Adult Religious education (angl) -Online

Čtvrtek
17:00–19:00 Skupina „Biblických (Izraelských) tanců“ - REFEKTÁŘ
18:05-19:05
Mládež – každý druhy týden – TAGASTE

Farní rok 2020/2021: Identita a Bible

www.augustiniani.cz

Prázdniny jsou u konce (tento rok trochu zvláštní). Jsme na začátku září a tím na začátku nového školního a farního roku. Po několika měsících, kdy se činnosti nemohly konat kvůli COVID-19, se znovu, plni očekávání, vracíme do kostela, abychom se mohli znovu setkat a prožívat společně náš křesťanský život a zároveň znovu uvést do provozu všechny činnosti naší farnosti.

Slavnost sv. Augustina 28.8.20

www.augustiniani.cz

Klášter augustiniánů u sv. Tomáše a farnost sv. Tomáše
Vás zvou na Slavnost sv. Augustina,
28. 8. 2020

Slavná mše svatá bude v 18:00hod.

„Bože, k tobě nás víra probouzí, naděje na cestě posiluje a láska nás s tebou spojuje..“ ( Sv. Augustin)

XXIII. POUŤ DO SV. DOBROTIVÉ

www.augustiniani.cz

FOTKY ZDE

XXIII. POUŤ DO SV. DOBROTIVÉ
„Maria vydala na cestu a spěchala do hor do města Judova“ (Lk 1,39).

Sobota 18. července 2020

8:30 Odjezd z Prahy.

10:00 Začátek pouti v obci Těně. Modlitba růžence.

12:00 Příchod do kláštera. Možnost svátosti smíření.

14:00 Poutní mše svatá.

Slavnost Božího Těla 2020

www.augustiniani.cz

Fotky zde

Noc kostelů 2020. Kostel sv. Tomáše

www.augustiniani.cz

Fotky zde
Více fotky

Program v roce 2020

Od 10:00- Rozhovor nejen duchovní
17:50 -Zvonění
18:00 -"Hledejte důležité symboly v kostele a v klášteře"
18:00-22:00 -Pivo sv. Tomáše a klášterní legendy
18:00- Sv. Augustin a augustiniáni dnes!
18:30 - Chceš, aby se někdo za Tebe a s Tebou modlil?
19:00 -Vystoupení sólistů Svatotomášského sboru
19:30 - Tour to the Church and Monastery of St. Thomas (In English)

Pán vpravdě z mrtvých vstal!

www.augustiniani.cz

Moji milí bratři a sestry,

navzdory poněkud chladnému jaru a pozastavení se, které všichni z nás prožíváme, se naše farní společenství opět shromažďuje po dvou a půlměsíční přestávce zde, v kostele svatého Tomáše. I když jsme nebyli osobně přítomní, podařilo se nám zůstat ve spojení díky technologiím a sociálním médiím, takže dokonce i lidé z jiných kontinentů, kteří bývali našimi farníky, s námi sdíleli liturgii. Přesto se všichni shodujeme, že se nic nemůže vyrovnat osobním kontaktům.