Augustiniáni

Aktuálně u nás

 O. Wit a komunita augustiniánů Vám přeje požehnaný a plodný adventní čas; ať Vám Hospodin žehná a Panna Maria se za nás přimlouvá.

Pondělí:
18:05–19:00
Příprava na křest dospělí – TAGASTE
19:30–20:30
Augustiniánská fraternita – REFEKTÁŘ

Úterý
17:00–17:45
Modlitba k Božímu milosrdenství
19:30–19:30
Katecheze pro dospělé – REFEKTÁŘ

Středa
18:30–19:30
Španělština dospělí – KASICIAKO

Čtvrtek
18:00-19:00

Adorace za řeholní povolání

19:05–20:05
Mládež – TAGASTE

Pátek
15:00
Úklid kostela

Neděle
9:45–10:45 Religious education (angl.)
10:45–11:30 Náboženství pro děti – HIPPO
10:00–12:00 Náboženství pro děti -ŠP-

Kontakt


    © 2021. All Rights Reserved
    Designed and Developed by UX Solutions
    Open