Augustiniáni

Aktuálně u nás

 • Ve čtvrtek 26. května – památka sv. Filipa Neriho, kněze
 • Příští neděli 29. května budeme slavit slavnost Nanebevstoupení Páně
 •  28. května bude pouť do Svaté Dobrotivé, přihlásit se na ni můžete v zákristii
 • V úterý od 19:00 hod. máme setkání katecheze dospělých
 • Ve středu večer od 18:00 do 18:50 hod. máme v kostele modlitby za povolání s adorací Nejsvětější svátosti
 • Čeští a moravští biskupové vyzývají, abychom se s naléhavostí i s důvěrou v Boží moc spojili v modlitbách za ukončení války a za mír na Ukrajině

 

Wit a komunita augustiniánů Vám přeje požehnaný čas velikonoční. Ať je časem milosti od Vzkříšeného Pána a ať Vás v této milosti doprovází přímluva Panny Marie a všech svatých.

Kontakt


  © 2021. All Rights Reserved
  Designed and Developed by UX Solutions
  Open