Augustiniáni

Aktuálně u nás

Vstaň, vezmi dítě i jeho matku“(Mt 2,13)

 Sobota 15. května 2021 Program: 

8:30 Odjezd z Prahy.

10:00 Začátek pouti v obci Těně. Modlitba růžence.

12:00 Příchod do kláštera.  Kulturní program. Možnost svátosti smíření.

14:00 Poutní mše svatá.  

Modlitba k sv. Josefovi:

Zdráv buď, ochránce Vykupitele,

a snoubenče Panny Marie.

Tobě Bůh svěřil svého Syna,

v tebe doufala  Maria.

S tebou se Kristus stal člověkem.

Svatý Josefe, ukaž se otcem i nám,

veď nás cestou života.

Vypros nám milost, milosrdenství a odvahu,

a braň nás před vším zlem. Amen.

Papež František

 

Informace a přihlášky v sakristii kostela sv. Tomáše anebo na mailu osaprag@augustiniani.cz 

Kontakt


    © 2021. All Rights Reserved
    Designed and Developed by UX Solutions
    Open