Augustiniáni

Aktuálně u nás

Všední dny

12:15 – Česky (Kaple sv. Doroty)

Sobota

12:15 – Česky
(Kaple sv. Doroty)
18:00 – Anglicky
(Kaple sv. Barbory)

Neděle

09:00 – Sv. růženec
09:30 – Česky
11:00 – Anglicky
12:30 – Španělsky
14:00 - Filipínsky

 

Farní ohlášky 21. května 2023

 • Zítra pondělí 22. května bude svátek sv. Rity. Mše svatá bude v 12:15 a v 17:00. Na konci každé mše svaté bude pobožnost k sv. Ritě s požehnáním a rozdáváním růží.
 • Při mši svaté v 17:00 hod. žací našeho gymnázia sv. Augustina dostanu maturitní vysvědčení spolu s pedagogickým sborem a rodiči.
 • Augustiniánská fraternita bude mít toto pondělí své setkání v 19:30.
 • Úterý 23. květná po mši svaté v   19:30 bude biblické setkání na téma „Duch Svatý v Novém zákoně“.
 • Ve středu 24. se uskuteční v 19:00 hod. setkání pastorální rada farnosti.
 • V čtvrtek v 18:00 hod. adorace za povolání.

 

 • Pokračuje až do soboty 27. května v kostelu sv. Karla Boromejského novéna před slavností Seslání Ducha Svatého.
 • Děkujeme všem, kteří sobotu nějakým způsobem přispěli ke krásné a vydařené pouti k svaté Dobrotivé.
 • Nezapomínáme v svých modlitbách vytrvale prosit o ukončení válek ve světě.

Komunita augustiniánů Vám přeje požehnaný a pokojný mariánský měsíc; ať Vám Hospodin žehná a Panna Maria se za vás přimlouvá a ochraňuje vás.

 Maria doprovází církev na synodálním putování.

 • Sobota 20. května 2023

Maria se vydala na cestu (Lk 1, 39).

Maria, Matka Boží, je stále s námi v našem synodálním putování, protože je také ” Matkou církve“ (Mater Ecclesiae); Matkou všech, kdo jsou společníky a učedníky jejího syna. Pokaždé, když se cítíme ztraceni, zmateni nebo když váháme na naší pouti, máme se pouze dívat na ni, jak nám ukazuje cestu. Maria nemluví. Nemá to zapotřebí. Obrací jen náš pohled směrem ke svému synu. Ve svém gestu beze slov shrnuje celé poslání církve. I když je Boží lid ” in via“ – na cestě – je stále uprostřed poslání. Tyto dvě skutečnosti nelze oddělit, protože existuje pouze jedna cesta a jediný předmět naší touhy, jediný pramen našeho života a naší naděje: Ježíš Kristus.

„V Marii se učíme putovat jako synodální církev. Učíme se být domovem ve světě, vytvářet domov pro všechny, kdo hledají místo přijetí a útočiště, prostor uzdravení a spásy, smíření, pokoje a záruky věčného života.“

Program

8:30 Odjezd z Prahy.

10:00 Začátek pouti v obci Olešná. Modlitba růžence. Zastavení u obnoveného poutního Kříže

12:00 Příchod do kláštera.  Kulturní program. Možnost svátosti smíření.

14:00 Poutní mše svatá. 

 

Informace a přihlášky v sakristii kostela sv. Tomáše anebo na mailu osaprag@augustiniani.cz www.augustiniani.cz

Pondělí:
18:05–19:00
Příprava na křest dospělí – TAGASTE
19:30–20:30
Augustiniánská fraternita – REFEKTÁŘ

Úterý
17:00–17:45
Modlitba k Božímu milosrdenství
19:30–19:30
Katecheze pro dospělé – REFEKTÁŘ

Středa
18:30–19:30
Španělština dospělí – KASICIAKO

Čtvrtek
18:00-19:00

Adorace za řeholní povolání

19:05–20:05
Mládež – TAGASTE

Pátek
15:00
Úklid kostela

Neděle
9:45–10:45 Religious education (angl.)
10:45–11:30 Náboženství pro děti – HIPPO
10:00–12:00 Náboženství pro děti -ŠP-

Kontakt


  © 2021. All Rights Reserved
  Designed and Developed by UX Solutions
  Open