Augustiniáni

Aktuálně u nás

V tomto týdnu budeme slavit:

 • V úterý 31. ledna – památka sv. Jana Boska, kněze
 • Ve čtvrtek 2. února – svátek Uvedení Páně do chrámu
 • V pátek 3. února – památka bl. Štěpána Bellesiniho, augustiniána
 • Příští neděli 5. ledna budeme slavit 5. neděli v mezidobí
 • Ve čtvrtek máme od 18:00 do 19:00 hod. adorace Nejsvětější svátosti s modlitbou za řeholní povolání
 • Ve čtvrtek 2. února budeme mít mše svaté ve 12:15 a mimořádně večer v 19:10 hod. po adoraci Nejsvětější svátosti
 • V pátek 3. února budeme při mši svaté udělovat svatoblažejské požehnání
 • V sobotu 4. února bude první sobota měsíce; mše svaté budou ve 12:15 a 16:00 hod. Před mší v 16:00 hod. je modlitba svatého růžence od 15:30 hod.
 • Modleme se, aby ustaly války a nesváry ve světě a zvlášť na těžce zkoušené Ukrajině.

Komunita augustiniánů Vám přeje požehnaný a pokojný čas; ať Vám Hospodin žehná a Panna Maria se za vás přimlouvá a ochraňuje

Pondělí:
18:05–19:00
Příprava na křest dospělí – TAGASTE
19:30–20:30
Augustiniánská fraternita – REFEKTÁŘ

Úterý
17:00–17:45
Modlitba k Božímu milosrdenství
19:30–19:30
Katecheze pro dospělé – REFEKTÁŘ

Středa
18:30–19:30
Španělština dospělí – KASICIAKO

Čtvrtek
18:00-19:00

Adorace za řeholní povolání

19:05–20:05
Mládež – TAGASTE

Pátek
15:00
Úklid kostela

Neděle
9:45–10:45 Religious education (angl.)
10:45–11:30 Náboženství pro děti – HIPPO
10:00–12:00 Náboženství pro děti -ŠP-

Kontakt


  © 2021. All Rights Reserved
  Designed and Developed by UX Solutions
  Open