Augustiniáni

Aktuálně u nás

  • SVATÝ TOMÁŠ je hlavní patron našeho kostela – jeho slavnost slavíme ve středu 3. 7. při poutní mši sv. ve 12:15 hodin
  • Pěší pouť do Svaté Hory se uskutečňuje od 1. do 4. 7.
  • Dětský jazykový tábor 2024: od 8. července do 18. července. Sv. Dobrotivá, Zaječov.
  • V neděli 28. července při mši sv. v 9:30 budeme se modlit za blahořečení Augustina Schuberta, OSA (+28. 7. 1942)
  • Ve čtvrtek srpna při mši sv. ve 12:15 hodin připomínáme 7. výročí smrti P. Antonia, OSA. Všichni jste srdečně zváni.Ve středu 28. srpna slavíme slavnost sv. Augustina. V kostele sv. Tomáše bude ve 12:15 a v 18:00 hodin slavena poutní mše svatá.
  • Každou neděli přede mší sv. se modlíme od 9:00 hod. růženec. Můžete se předem domluvit, abychom se pomodlili za vaše intence.
  • Farní kancelář bude otevřena vždy ve středu od 16:00 do 17:00 hodin.
  • Úklid kostela vždy v pátek po 16:00 hodině. Přijďte nám pomoci, pokud máte čas!!

  Každou neděli přede mší sv. se modlíme od 9:00 hod. sv. růženec. Můžete se předem domluvit, abychom se pomodlili za vaše intence.

Každého 22. v měsíci probíhá po mši sv. ve 12:15 a v 18:00 hodin pobožnost ke sv. Ritě v kostele, s požehnáním růží a s modlitbami za lidi v jakékoli nouzi. Všichni jste srdečně pozváni.

Pondělí:
18:30–19:30
Příprava na křest dospělí – TAGASTE
19:30–20:30
Augustiniánská fraternita – REFEKTÁŘ

Úterý
17:00–17:45
Modlitba k Božímu milosrdenství
19:30–19:30
Katecheze pro dospělé – REFEKTÁŘ

18:05–19:05
Španělština dospělí – KASICIAKO

Středa
18:30–19:30
Italština dospělí – KASICIAKO

Čtvrtek
18:00-19:00

Adorace za řeholní povolání

19:05–20:05
Mládež – TAGASTE

Pátek
15:00
Úklid kostela

Neděle
9:45–10:45 Religious education (angl.)
10:45–11:30 Náboženství pro děti – HIPPO
10:00–12:00 Náboženství pro děti -ŠP-

Kontakt


  © 2021. All Rights Reserved
  Designed and Developed by UX Solutions
  Open