Augustiniáni

Aktuálně u nás

Farní ohlášky 17. září 2023

V tomto týdnu začínají všechny činnosti farnosti podle programu, který můžete sledovat na nástěnce kostela.

Každý 22. den v měsíci v 18:00 budeme slavit mši svatou ke cti svaté Rity s požehnáním růží. Budeme se modlit zvláště za uzdravení vztahů v rodinách. Začínáme tento pátek 22. září v 18:00 hod.

 

Od soboty 23. do 30. někteří z naší farnosti se zúčastňují pouti do Itálie „Po stopách augustiniánských svatých“.

Komunita augustiniánů vám přeje požehnaný týden; ať vám Hospodin žehná a Panna Maria se za vás přimlouvá a ochraňuje vás.

Pondělí:
18:30–19:30
Příprava na křest dospělí – TAGASTE
19:30–20:30
Augustiniánská fraternita – REFEKTÁŘ

Úterý
17:00–17:45
Modlitba k Božímu milosrdenství
19:30–19:30
Katecheze pro dospělé – REFEKTÁŘ

18:05–19:05
Španělština dospělí – KASICIAKO

Středa
18:30–19:30
Italština dospělí – KASICIAKO

Čtvrtek
18:00-19:00

Adorace za řeholní povolání

19:05–20:05
Mládež – TAGASTE

Pátek
15:00
Úklid kostela

Neděle
9:45–10:45 Religious education (angl.)
10:45–11:30 Náboženství pro děti – HIPPO
10:00–12:00 Náboženství pro děti -ŠP-

Kontakt


    © 2021. All Rights Reserved
    Designed and Developed by UX Solutions
    Open