Mateřská škola, základní škola a gymnázium sv. Augustina

Mezinárodní síť škol

 • Součást mezinárodní sítě škol a univerzit – 100 středních a základních škol po celém světě a 10 univerzit (University of Villanova).
 • Učitelé a zaměstnanci přirozenými vzory pro žáky – osobnost a odbornost.
 • Budování pevných základů vědomostí v osobním a duchovním životě.
 • Otevřené, přátelské a laskavé vztahy mezi učiteli, žáky, zaměstnanci a rodiči.
 • Individuální péče o žáky, učitele, rodiče a zaměstnance
 • Základem je všeobecné vzdělání s důrazem na křesťanské hodnoty.
 • Navazující klasické gymnázium po dokončení 1. stupně základní školy.
 • Jedna třída v každém ročníku.
 • Od první třídy výuka cizích jazyků.
 • Výuka ve vybraných předmětech v cizích jazycích
 • Výchova a vzdělání v augustiniánské tradici – budování pevných základů v životě člověka.
 • Rozvoj osobního, profesního a pracovního poslání.
 • Východisko sebepoznání a integrace osobnosti.
 • Sv. Augustin je znám jako významný filosof a teolog, autor základních textů světové vzdělanosti (nejznámější dílo Vyznání) a jeho odkaz náleží ke kořenům evropské civilizace.

Jméno školy: Materšká škola, základní škola a gymnázium sv. Augustina.
IČO: 71341340
Zřizovatel: Česká provincie řádu sv. Augustina
Sídlo školy: Hornokrčska 3. 140 00 Praha 4
Druh školy: Augustiniánská škola
číslu úctu: 2540558389/0800
skola@skolasvatehoaugustina.cz
Web: www.skolasvatehoaugustina.cz
Ředitel školy: Juan Provecho Mobil: +420 602 684 538

E-mail: skola@skolasvatehoaugustina.cz

"Povinnost učit je důsledek lásky k lidem; povinnost učit se je důsledkem lásky k pravdě"
Svatý Augustin
© 2021. All Rights Reserved
Designed and Developed by UX Solutions
Open