Adventní projekt: Poděkování

Zdravím, O. Juane. Jsem šťastný a vděčný, že Tě mohu informovat o tom, že 2730 eur, které jsi poslal, bylo použito na podporu 23 dětí, kterým pomůžeme v tomto pololetí se zaplacením školného. Dalších 26 dětí dostalo po jedné učebnici. Ať Bůh žehná Tobě a všem, kteří na podporu přispěli.

O. Robert Karanga, OSA. Keňa

Z