Požehnané Vánoce 2021!

Přejeme krásné tiché Vánoce, Vánoce naslouchání, Vánoce činné, ale hlavně i zdravé Vánoce. Nechme se obdarovávat od Ježíše a buďme připraveni dávat druhého na první místo. O Vánocích neustále děkujte a vždy se ptejte Ježíše: „Co mohu já pro tebe udělat?“ Pak naslouchej a konej!

Radostné Vánoce!

Augustiniáni

(Živý Betlém. Škola sv. Augustina, 2021)