Projekt Kongo

  • Pečovat, převychovat, duchovně formovat.
  • Stavět se proti násilí.
  • Vytvořit mírové prostředí mezi dětmi.
  • Poskytovat jídlo a lékařskou péči.
  • Poskytovat uceleného útvaru.
  • Připojení dětí k jejich adoptivním rodičům

Děkujeme všem, kteří se zavázali chudým a za jejich odhodlání vzdělávat děti v zapomenutém světě Konga. Ať Bůh požehná Vaše rodiny a Vaši práci. Ať Dítě Ježíš, který zná chaos a strádání dětí, Vás obdaří Svatým Duchem, abyste navždy mohli činit dobré pro Jeho maličké.

Toto jsou jména a identifikace dětí, které obdrželi finanční podporu od rodičů a patronů z Prahy a které mezitím dospěli:

 

1) Kristo Wadelma (Chlapec: 17 let, čtvrtý ročník střední školy - mechanik).
2) Léonard Tshomba (Chlapec: 18 let, čtvrtý ročník střední školy).
3) Ernest Bilonda (Chlapec: 13 let, druhý ročník střední školy).
4) Christian Kabenga (Chlapec: 15let, třetí ročník střední školy).
5) Pélagie Mbiko (Dívka: 18 let, pátý ročník střední školy).
6) Ndumbu Kasaka (Chlapec: 13 let, druhý ročník střední školy).
7) Robert Buazi (Chlapec: 16 let, čtvrtý ročník střední školy).
8) Joacquim Zezio (Chlapec: 14 let, třetí ročník střední školy).
9) Olive Mukarugira (Dívka: 15 let, již více nestuduje).
10) Emma Muimu Ngiama (Dívka: 11 let, šestý ročník základní školy).
11) Léon Okito (Chlapec: 10 let, již více nestuduje).
12) Naomi Nzuzi Mundele (Dívka: 16 let, čtvrtý ročník střední školy).
13) César Matondo Ku-Nzambi (Chlapec: 18 let, již ženatý v Bas-Congo).
14) Antoine Minzalombo (Chlapec: 17 let, již více nestuduje).
15) Dieu-Merci Mayamuna Lubanzadio (Chlapec: 19 let, již více nestuduje).
16) Henri Tshomba (Chlapec: 16 let, druhý ročník střední školy).
17) Carine Mbungu Makengo (Dívka: zemřela na HIV/AIDS).
18) Merveille Wumba Buazi (Dívka: 14 let, již více nestuduje).
19) Belva Simba Mansasa (Dívka: 18 let, již více nestuduje).
20) Sadrack Midikoko (Chlapec: 16 let, již více nestuduje).
21) Silvie Tembo (Dívka: 17 let, již vice nestuduje).

Tento projekt je pod kontrolou konžského vikariátu. Dvakrát za rok Vám budu přes Otce Juana, OSA, psát zprávu (pravděpodobně někdy v září a červnu).

Je vítán každý adoptivní rodič, který chce mít konkrétní informace, nebo korespondenci s jeho/jejím dítětem.

Můžete mi napsat na tyto adresy:

Father Guillaume Migbisiegbe, OSA
Prior of Saint Rita’s Monastery
Professor of the New Testament
Saint Augustine University
18e rue, n°2, Limete – Industriel
Kinshasa / D.R.Congo
Email:guillwamile@yahoo.com

guillaume_migbi@hotmail.com

Tel: +243 819 005 945.

Rodiče také můžou zorganizovat výlet na návštěvu svých dětí. Vy, kteří se rozhodnete pro blízkou adopci, nám můžete dát vědět a pracovat na získání potřebných oficiálních dokumentů.

Otec Christian Nbiti může být zastižen na těchto adresách:

Juvenat Saint Augustin
B.P. 20 Dungu (via Isiro)
R.D.Congo
Email: mawanika@yahoo.com
Tel: +243 815 452 170
Situace v Kongu a další výzvy

Říjen 2015

Milý otče Juane,

V těchto dnech pobývám v Evropě. Využívám příležitosti Vám poslat zprávu o minulém školním roce a o začátku nového.

Jak jsem slíbil, jel jsem do Dunga, abych se pokusil objasnit mnoho věcí. Nebylo to snadné kvůli různé úrovni partnerů, s nimiž spolupracujeme. Nejprve jsme začali dělat seznam dětí. Mnoho z nich se vrátilo do své vesnice, jiné zmizely nebo zemřely, některé otěhotněly,... Nyní máme 22 dětí, které zbyly z první skupiny. Přidali jsme k nim jednu albínku, Yvette Kahindo. Můžeme připojit ještě další albíny. Jak víte, albíni jsou velmi diskriminováni. Jsou pokládáni za čaroděje a často jsou vyloučeni z rodiny. Jestli Vám to nevadí, můžeme je zařadit do seznamu žáků.

Dlouhotrvající válka v Kongu od roku 1996 má následky dokonce v Kinshase, kde se s nimi přímo dosud nesetkali. Mnoho rodin přišlo, protože to bylo jediné více méně bezpečné místo. Přicházejí z velké dálky, pěšky nebo na člunech a ve velkém městě to mají obvykle těžké. Opustili svoji domovinu a všechny své činnosti - obchod a zemědělství, které jim pomáhaly přežít. Žijí teď v nových podmínkách. Přišli s dětmi a většina z nich již odrůstá. Tyto rodiny mají problém je vzdělávat a postarat se o ně. Mnoho z nich začíná pracovat v raném věku. Ve skutečnosti počet pracujících dětí v Kongu je velmi vysoký - kolem 8 milionů. Za takovéto situace jsou dívky ve velkém nebezpečí a mohou začít s prostitucí.

Setkali jsme se v Kinshase s těmito jevy. Jelikož nám zbyly nějaké peníze z poslední poslané částky, mysleli jsme si, že bychom pomohli některým z těchto dívek. Pomoc představuje nabídku studia a zdravotní péče, pokud je potřebná - jedna je diabetička a další trpí tuberkulózou. Bylo to opravdu potřeba a z vikariátu jsme s tím nemohli nic udělat. Rád bych věděl, co si o tom myslíte, protože jsem se měl zeptat dříve, než jsem učinil toto rozhodnutí. Ale jak jsem řekl, bylo to potřeba a bylo velmi těžké nedělat nic.
Jak vidíte z účtu, máme stále ještě 500$. Náklady v příštích dnech budou použity na živobytí a léky Francine. V lednu začíná nový školní rok.

Na začátku tohoto školního roku v Dungu jsme nakoupili, co děti potřebovaly k zahájení. Posílám Vám také nějaké fotky.

Děkuji Vám za vše, co pro nás děláte.
Srdečně,
Georges, O.S.A

"Jak vypadá láska? Má ruce, aby pomohl ostatním, má nohy, aby spěchal k chudým a potřebným, má oči, aby viděl bídu a touhu, má uši, aby slyšel povzdechy a neštěstí mužů. Tak vypadá láska."
Svatý Augustin
© 2021. All Rights Reserved
Designed and Developed by UX Solutions
Open