Noc kostelů 2023

Praha 1 – Malá Strana, kostel sv. Tomáše

17:50– 18:00

Zvonění

18:00– 19:00

„Hledejte důležité symboly v kostele a v klášteře“

 18:00– 19:00

P. Augustin Schubert, OSA 1902-1942

 18:00– 23:00

Pivo sv. Tomáše a klášterní legendy

 18:00– 23:00

Rozhovor nejen duchovní

 18:00– 20:00

  Křest= víra, život. Katecheze a vysvětlení co je to křest.                                                          

 18:00– 23:30

Augustiniáni a škola sv. Augustina

 18:30– 23:45

Chceš, aby se někdo za Tebe a s Tebou modlil?

18:00– 20:00

Prohlídka kostela ( každý 30 minut)

 19:00– 19:30

Tour to the Church and Monastery of St. Thomas (In English)

 19:30– 20:00

Visita a la iglesia y monasterio de santo Tomás (En espaňol)

 20:00– 21:00

Koncert duchovní hudby v podání Svatotomášského sboru

 20:00– 0:00

Pouť světla přes Karlův most.

 21:00– 21:45

Komorní koncert violoncellisty

 22:00– 23:00

Čtení na pokračování z Vyznání sv. Augustina

23:30– 23:45

Kompletář a požehnání

 18:00– 22:00

Prohlídka Valdštejnského paláce