Boží služebník P. Augustin Schubert, OSA: „Na cestě ke  svatosti“

Ve středu 19. dubna v 18 hodin byla modlitbou nešpor zahájena diecézní fáze beatifikačního procesu  augustiniánského kněze a mučedníka P.  Augustina Schuberta, OSA, za přítomností pražského arcibiskupa Jana Graubnera.

Ve středu 19. 4. 2023 v krásném augustiniánském kostele svatého Tomáše proběhla první část úvodního zasedání procesu blahořečení, resp. prohlášení za mučedníka Božího služebníka P. Augustina Schuberta, z řádu svatého Augustina, který byl v roce 1942 zavražděn in „odium fidei“ v koncentračním táboře Dachau. Při slavení nešpor, kterým předsedal Mons. Jan Grauber, arcibiskup  pražský, zazněla chvála Bohu za dar života a věrné svědectví služebníka Božího Augustina Schuberta, který se spolu s Božím lidem modlil za dobrý průběh téhož díla.

Po skončení liturgické akce se v klášteře svatého Tomáše konalo první zasedání diecézního šetření. Zasedání předsedal arcibiskup Graubner, při němž členové tribunálu i generální postulátor řádu svatého Augustina složili přísahu. Na závěr téhož zasedání složili přísahu také členové historické komise, které předsedal P. William S. Faix, OSA. Slavnosti byli přítomni také pomocný biskup Mons. Zdeněk Wasserbauer (zvláštní delegát arcibiskupa pro tuto záležitost) a bratři augustiniáni z pražské komunity. Přítomna byla také řada farníků a ctitelů. Svědectví a trvalá pověst mučednictví Božího služebníka Schuberta, který odvážně odsuzoval zlořády své doby, je stálou výzvou k evangelijní věrnosti.

P. Josef Sciberras, OSA

Postulátor