Velikonoce 2023

„Jednou provždy je ti dána jednoduchá zásada: miluj, a dělej, co chceš! Ať už mlčíš, mlč z lásky; ať mluvíš, mluv z lásky; ať napomínáš, napomínej z lásky; když odpouštíš, odpouštěj z lásky; ať je v tobě kořen lásky, a z tohoto kořene nemůže vycházet nic jiného než jen dobro.“

Sv. Augustin

Kristus vstal, vstane a my vstaneme s Ním!

Aleluja!!

Požehnané Velikonoce!

Augustiniáni