Co nás čeká v květnu?

Korunování Panny Marie a zasvěcení farnosti Panně Marii proběhne první květnovou neděli (2.5.) při mši sv. v 9:30

Modlitba za pronásledované křesťany v kostele sv. Tomáše o 6. velikonoční neděli (9. 5.) od 15:00.

Celý květen budou po mši sv. ve 12:15 hod májové pobožnosti a litanie k uctění Matky Boží Panny Marie

16. května je svátek sv. Jana z Nepomuku. Ve 18:00 hodin jsou zpívané nešpory v kostele. Potom bude průvod na Karlův most k soše sv. Jana Nepomuckého, kde zpíváme litanie!

V rámci Noci kostelů v pátek 28. 5. vás Svatotomášský sbor zve na provedení Biblických písní od Antonína Dvořáka od 20:00 v kostele sv. Tomáše. Od 21:21 pak zazní skladby pro violoncello v podání Pavla Vernera s doprovodem varhan. Více informací: www.nockostelu.cz