Co nás čeká v březnu?

  • Postní kázání a zamyšleni. Každý úterý při mši sv. v 19 hodin v kapli sv. Barbory.
  • V neděli 14. března při mši svaté v 9:30 budeme udělovat svátost pomazání nemocných. Zájemci, přihlaste se v sakristii.
  • Křížová cesta v době postní je každý pátek  v 17:00.
  • Během postní doby dovrší katechumenát několik mladých lidí (3), kteří, dá-li Pán Bůh, budou pokřtěni o Velikonocích. O 3., 4. a 5. neděli postní se budeme za ně modlit vždy při mši sv., kdy se budou konat jejich skrutinia.
  • Úklid kostela nejen během prázdnin vždy v pátek po 17,30 hodině. Přijďte nám pomoci, pokud máte čas!!