POSTNÍ PROJEKT 2021. Poděkování

ŘÁD SV. AUGUSTINA V KENI

(Augustiniáni)

Komu: Augustiniánským komunitám Prahy, Brna, křesťanům a lidem dobré vůle v České republice prostřednictvím O. Juana, OSA.

VĚC: DĚKOVNÝ DOPIS ZA PODPORU STRAVOVACÍHO PROGRAMU PRO CHUDÉ LIDI A PACIENTY VE SLUMECH V BABADOGO V NAIROBI V KENI, KTEŘÍ BYLI POSTIŽENI PANDEMIÍ COVIDU-19.

Přijměte velikonoční pozdravy z Babadogo v Nairobi v Keni. Tímto píši tento dopis v první řadě, abych potvrdil přijetí částky 13,000 eur z Vaší podpory poté, co jsme poprosili skrze O. Juana, OSA o podporu našeho stravovacího programu zde ve slumech. Tato pomoc přišla v pravý čas, protože se situace zhoršila kvůli pandemii covidu-19 a žádost o pomoc zejména ve stravování byla enormní. Níže je uveden rozpis toho, jak byla dosud využita Vaše pomoc:

1. 500 balíků kukuřičné mouky po 1190 KES ……………………………….595,000 KES (5,409 eur)

2. 100 pytlů rýže po 2550 KES …………………………………………………….255,000 KES (2,318 eur)

3. 100 balíků pšeničné mouky po 1416 KES… ……………………………..141,600 KES (1,287 eur)

4. 100 litrů stolního oleje ………………………………………………………………72,000 KES (654 eur)

5. 200 sáčků soli KENSALT po 18 KES……………………………………………….3,600 KES (32 eur)

6. 100 lepenkových krabic po 600 KES ………………………………………….60,000 KES (545 eur)

7. 5 pytlů cukru po 5,250 KES ……………………………………………………….26,250 KES (238 eur)

8. 100 ks zelí po 40 KES ………………………………………………………………..40,000 KES (363 eur)

9. Léky pro pacienty ……………………………………………………………………120,000 KES (1,090 eur)

10. Výživové sušenky pro děti ……………………………………………………….50,000 KES (454 eur)

Celková částka dosud utracená činí 12,390 eur a zůstatek, který se brzy využije, činí 610 eur.

Díky Vaší pomoci jsou naše sklady plné potravin. Máme ve slumu asi 20 skladů či satelitních distribučních míst, které také slouží jako modlitební centra, uprostřed nichž se nachází farní kostel. Pracujeme se skupinou zejména křesťanských žen, které jsou dobrovolnicemi při roznášení potravin do nitra slumů. Většina z těch, které vidíte na fotografiích, přebírají potraviny a dále je předávají chudým a nemocným, protože vláda omezila kontakt s nemocnými kvůli covidu-19. Je rovněž obtížné získat fotografie kvůli vládním nařízením, ale my jsme přesto nějaké pořídili.

Prostřednictvím O. Juana, OSA a jménem chudých lidí a pacientů, kteří nyní mají co jíst přinejmenším další měsíc a případně i déle, předávám naše díky všem těm, kdo nám přispěli na pomoc. Ať každému z Vás vzkříšený Pán požehná podle svých představ.

S pozdravem

P. Robert (Bob) Karanja Ireri, OSA

Provinciál  

Název projektu:

Stravovací program pro chudé a pacienty ve slumu Babadogo v Nairobi v Keni, kteří byli postiženi a nakaženi zejména pandemií covidu-19.

Cíl:
Sto (100) domácností ve slumu Babadogo.

Charakter pomoci:

Porce jídla, které budou rozdávány jednou týdně alespoň po dobu jednoho měsíce.

Zaměření projektu:

Zachránit životy zejména chudých a pacientů, kteří ztratili své živobytí kvůli pandemii covidu-19. Domácnosti v nouzi již byly zjištěny a dostávají nějaké porce jídla v případě, kdy existují příspěvky z křesťanského prostředí.
Slum Babadogo je jedním z mnoha slumů v Nairobi, kde žijí lidé v nelidských podmínkách bez sociálního zařízení. Většina obyvatel slumů vykonává podřadné a špatně placené příležitostné práce v okolních průmyslových podnicích. Augustiniáni prostřednictvím farnosti nejsvětějšího srdce, která se nachází uprostřed slumu, vyhledávají již mnoho let pomoc od lidí dobré vůle na podporu těchto chudých, zejména co se týká jejich základních potřeb.

Potřebná dotační částka
5000 EUR

Příspěvek můžete posílat na učet: 1933791339/0800 s var. symbol: 5000

Děkujeme za pomoc!