NEŠPORY SV. JANA NEPOMUCKÉHO

Farnost sv. Tomáše

Vás   zvou na

NEŠPORY SV. JANA NEPOMUCKÉHO

Neděle 16. května 2021

18:00 Nešpory v kostele sv. Tomáše

Po nich průvod na Karlově mostě