Putujme spolu s Marií k Ježíšovi!

Poslední týden dubna byl u nás ve farnosti ve znamení Gregora Johanna Mendela. Tento augustiniánský opat, který se narodil před 200 lety a byl nazván otcem genetiky, vyplnil ambit našeho kláštera v Praze. Během celého týdne probíhala výstava věnovaná jemu a jeho práci. Výstava byla velmi úspěšná. Navštívilo ji více než 37 škol a skoro 1250 lidí. Průvodci byli studenti našeho gymnázia ve spolupráci s VURV (Výzkumný ústav rostlinné výroby). Výstava přiblížila životní příběh Gregora Mendela, ale zároveň představila i to, čemu Mendel položil základy: budoucnost zemědělství a rozvoj vědeckého výzkumu.

V rámci oslavy Gregora Mendela v Praze jsme ve čtvrtek děkovali při mši sv. v katedrále s panem kardinálem, který nám připomněl nutnost, na základě Mendelových zkušeností, pečovat o spolupráci mezi vědou a vírou, mezi náboženstvím a kulturou.

Mendel nebyl vždy úspěšný muž. Jeho život byl životem člověka, který vytrvale pracoval, konal svědomitě své povinnosti opata, ale i vědeckého pracovníka; ale za života nebyl tolik ceněný, jako až pár let po své smrti a jako v současnosti.  Od něho se proto můžeme naučit vytrvat v konání dobra bez toho, abychom vždy očekávali nějaké ovoce naší práce.  Čas vždy ukáže, co dobré bylo – a hlavně: Bůh se na nás dívá a pro něho jsme vždy úspěšní.

Oslavy Gregora Mendela pokračují dále během celého roku na různých místech České republiky. My jako farnost navštívíme na podzim opatství v Brně a podíváme se do prostor, kde on působil a pracoval.

Květen je měsícem Panny Marie. Ať nás ona, matka Ježíše a naše, doprovází. Ona je královnou míru. Prosme ji naléhavě o pomoc při řešení konfliktu na Ukrajině a zároveň o kněžská a řeholní povolání.

Během měsíce se konají tři důležité akce: V neděli 8. 5. slavíme tento rok farní slavnosti při příležitosti narozenin P. Williama. Budeme slavit a děkovat během celého dne a budeme rádi za účast: setkávaní se a společné slavení je znakem naší farnosti. V neděli 22. 5. slavíme svátek sv. Rity s požehnáním růží a modlitbou za pomoc v těžkých záležitostech. V sobotu 28. 5. se budeme těšit na pouť do sv.  Dobrotivé: už 25 let putujeme s Marií, tento rok za mír ve světě.