PŘIBLÍŽIT SE K  JEŽÍŠI!

Pouť do sv. Dobrotivé tento rok to byla jubilejní pouť: už dvacátá pátá od obnovení poutí v roce 1998. Byla to pouť modlitby za mír a pokoj ve světě a hlavně na Ukrajině, aby na přímluvu Matky Boží pokoj, který nám přinesl Ježíš, byl opravdový a lidé mohli žít ve světě v bratrství, jak si Bůh přeje. Bylo krásné prožívat ducha přátelství a společenství: počasí přálo (jako vždy se o nás dobře postarala Matka Boží), modlitba se vydařila, sbor moc krásně zpíval a dokázali jsme se podělit o to, co každý z nás přinesl jako pohoštění. Připomínalo mi to zázrak Ježíše po kázaní na hoře – rozmnožení chleba: bylo dost pro všechny a ještě zbylo!

V červnu máme měsíc plný událostí: celý měsíc je věnován Srdci Ježíšovu. Několik dětí ze školy a z farnosti bude poprvé přijímat Tělo Pána Ježíše, oslavíme slavnosti sesláni Ducha sv. a Božího Těla. Je to spousta příležitostí, abychom se přiblížili k Ježíši. V jeho blízkosti je nám vždy dobře!

Noc kostelů 10.6. je další příležitostí k evangelizaci a výzvou, abychom ukázali, čím duchovně žije naše farnost a náš kostel. Vždy je to pro mě největší evangelizační událost celého roku. Zvu vás, abyste se přišli podívat k nám a hlavně, abyste předali radost těm, kteří se k nám přijdou  podívat.

Ať nám všechno pomáhá být blíže k Bohu, být prostředkem k přiblížení druhých k Bohu, a kéž jsme rádi, že patříme k Ježíši, který nás nikdy nezklame!

Srdce Ježíšovo: Smiluji se nad námi!