Požehnané Vánoce !

Ať si o vánocích uvědomujeme, že Bůh nás má rád, miluje nás a stará se o nás.

Ať jako pastýři pospícháme do Betléma podívat se na Ježíše a ze setkání s  ním máme takovou radost, že se jako tři králové vrátíme domů, do našich každodenních povinností, „jinou cestou“, cestou chválení, laskavosti a radosti z  projevování dobroty a něhy!

Ať nový rok je pro každého z nás příležitostí rozdávat radost, pokoj a naději a ať jsme pořád schopni naslouchat.                                  

Augustiniáni