Bohoslužby o vánocích 2022

 

Datum Den Hodina Poznámka (adventní,  vigilie, s  koledami,               s  Rybovou mší, pro rodiny s  dětmi,  bohoslužba slova apod.) Kostel
(farní, filiální, klášterní, kaple…)
24. 12. 2022 sobota   Vigilie Narození Páně 16:00 18:00 19:00 23:30 24:00   Mše sv. česká anglická/English španělská- /Spanish Vánoční koledy anglická /English   Farní Farní Kaple sv. Barbory Farní Farní              
25. 12. 2022 neděle Slavnost Narození Páně 09:30 11:00 12:30 14:00   česká anglická/English španělská/Spanish filipínská/Filipino   Farní Farní Farní Farní                    
26. 12. 2022 pondělí   09:30   česká   Farní  
30. 12. 2022 pátek Sv. Rodina 12:15   česká   Farní      
31. 12. 2022 sobota Zakončení občanské-ho roku 17:00 18:00 18:00    česká  anglická/English španělská/Spanish       Farní Farní  Farní                
1. 1. 2023 neděle Slavnost Matky Boží Panny Marie, Nový rok 09:30 11:00 12:30 14:00   česká anglická/English španělská/Spanish filipínská/Filipino   Farní Farní Farní Farní            
6. 1. 2023 pátek   Slavnost Zjevení Páně 12:15   česká Farní