Postní duchovní obnova (exercicie) 2023:

TERMÍNY: úterý 28. 2., 7. 3., 21. 3., 28. 3.

Jde dohromady o 4 setkání v týdnech mezi začátkem postní doby a Svatým týdnem. Přijít je možné jak na všechna setkání, tak i jen na některá.

ČAS: 19:00–20:30

PROGRAM:

19:00–19:30 mše svatá

19:30–20:30 exercicie

TÉMA: O MODLITBĚ se svatou Terezií z Avily

PROGRAM:

V pozadí všech aktivit bude stát základní definice modlitby u sv. Terezie: „Vnitřní modlitba, podle mne, není než vztah přátelství, časté pobývání o samotě s tím, o němž víme, že nás miluje.“

1) Teoretická část: čtení textů sv. Terezie o modlitbě, diskuze (cca půl hodiny)

Krátká přestávka

2) Praktická část: vnitřní modlitba (někdy se také říká rozjímavá modlitba/meditace atd.). Rozjímání nad kratšími biblickými texty, meditace s žalmem, s obrazem (pokaždé jeden typ modlitby tematicky korespondující s přečteným textem od sv. Terezie)

3) Sdílení, dotazy, komentáře