Postní doba 2022

Postní doba 2022

„Dokud tedy máme ještě čas, prokazujme dobro všem“

Začínáme postní dobu. Svět je ve válce. Prožíváme těžké časy. Jsme vyzýváni k modlitbám za mír na Ukrajině.

Postní doba má být tento rok zvlášť příležitostí k neúnavnému prokazování dobra, abychom byli v konáni dobra vytrvalí, protože to určitě, jak nám připomíná sv. Pavel, přinese ovoce.  A můžeme prokazovat dobro velmi konkrétně: nyní v současné situaci se modleme za mír, buďme štědří a solidární a snažme se přemáhat zlo dobrem, tím, že tvoříme kulturu dobra, tím, že nebudeme nenávidět, že nebudeme rozděleni mezi „nás a ty ostatní“, ale budeme se snažit „bojovat“ boj pokoje, modlitby a solidární pomoci.

Postní doba nás v současné situaci nemůže nechat lhostejnými a jen se dívat s lítostí na to, co se děje.  Je nutné se nechat slyšet. Je nutné, aby v srdci každého člověka byla touha po pokoji a po spravedlnosti a je třeba se nezastavit v boji proto zlu. Bůh je vždy na straně nespravedlivých obětí.

Postní dobou s nadějí!