Pomoc obětem války na Ukrajině!!

Jako církev zřizujeme charity, které disponují dostatečnými znalostmi a kontakty, a jejich pomoc je tak efektivní. Především se do pomoci zapojuje Arcidiecézní charita Praha (dále jen ADCH), která zřídila speciální emailovou adresu, kam lze psát dotazy, požadavky a nabídky pomoci (ukrajina22@praha.charita.cz). V naší arcidiecézi existuje mnoho dalších farních charit a také se naplno a profesionálně zapojují i některé farnosti.  

Již nyní je vyhlášena materiální sbírka ADCH na pěti místech v naší arcidiecézi (https://praha.charita.cz/pomahame-ukrajincum-ktere-zasahl-ozbrojeny-konflikt/). 

Plánuje se vznik u sv. Vojtěcha v Praze 6 Komunitní centrum ve spolupráci ADCH, Městské části Praha 6 a farnosti sv. Vojtěcha. Zde se budou pomalu připravovat děti na výuku do škol, následně pak budou zřízena další místní centra v Praze 6. Od 15.3. bude provozovat ADCH ve spolupráci s Městskou částí Praha 2 hostel v Sokolské ulici, kde je k dispozici 14 pokojů. Také Arcibiskupství pražské předá charitě objekt, který bude použit pro ubytování. Arcibiskupské gymnázium nabídlo učebny pro odpolední vyučování dětí uprchlíků. V běhu je humanitární sbírka vyhlášená Farní charitou Modřany ve spolupráci s Městskou částí Praha 12. Jistě existuje mnoho dalších projektů pomoci, o kterým aktuálně nemáme zprávy.

Dlouhodobě poskytuje ADCH ve spolupráci s Ministerstvem vnitra asistenci na pobočkách MV v Praze. Jedná se o pět pracovišť v Praze 4,6,7 a 9. Např. na pracovišti v ulici Žukovského, bylo ve čtvrtek odbaveno 1200 občanů Ukrajiny.  

Každá farnost musí zvážit, jaké možnosti má.  

Zda farnost nějakou další sbírku věnuje na pomoc válečným uprchlíkům, to je rozhodnutí duchovního správce a jeho spolupracovníků. Je možné přispívat ADCH na sbírkový účet pro pomoc zde v ČR 749986/5500 VS 43 a také Charitě ČR pro pomoc na Ukrajině. Existují i farnosti, které dělají finanční sbírku na podporu organizace Člověk v tísni. Prosím podporujme charity, které si církev pro pomoc bližním v nouzi zřídila a profesionálně pomáhají v současné situaci.  

Pokud se týká ubytování lidí z Ukrajiny, je vhodné postupovat v koordinaci s charitou. V tuto chvíli je totiž třeba dbát na to, aby ubytovací prostory byly vyhovující pro bydlení, aby přijímaní prošli přijetím ze strany státu a měli již statut válečného uprchlíka. ADCH již mnoho let provozuje registrovanou odbornou poradnu pro uprchlíky, je tedy možné problematiku řešit na výše uvedené mailové adrese. Ředitelkou projektu Migrace je paní Mgr. Světlana Porsche, která je původem z Ukrajiny, což je velmi vhodné propojení odbornosti a ukrajinského jazyka. 

V mnoha farnostech bude vhodné spojení s odpovědnými lidmi z místní samosprávy. Koordinovaná pomoc, rozvaha a spolupráce všech složek společnosti přináší vždy víc, než jen nadšení jednotlivců. Nikdo zatím nevíme, jak dlouho bude pomoc potřeba. Počáteční nadšení je úžasné, ale je třeba počítat i s variantou dlouhodobé pomoci, která může přinášet i nemalé obtíže.  

Vytrvale se modleme, aby Bůh ovlivnil srdce odpovědných lidí a válku zastavil.  

S poděkováním a přáním všeho dobrého 

Mons. Jan Balík 

generální vikář a prezident Arcidiecézní charity 

Mgr. Jaroslav Němec 

ředitel Arcidiecézní charity