Pastorální plán 2023/24

Pastorační práce na rok 2023/2024

Od 18. 9. 2023 do 15. 6. 2024

Pondělí

18:30–19:00
Příprava na křest dospělí – TAGASTE
19:30–20:30
Augustiniánská fraternita – REFEKTÁŘ

Úterý
17:00–17:45
Modlitba k Božímu milosrdenství
18:05–19:30
Španělština dospělí – KASICIAKO

Středa
18:30–19:30
Italština dospělí – REFEKTÁŘ

Čtvrtek
18:00-19:00

Adorace za řeholní povolání

Pátek
15:00
Úklid kostela

Neděle
9:45–10:45 Religious education (angl.)
10:45–11:30 Náboženství pro děti – HIPPO
10:00–12:00 Náboženství pro děti -ŠP-