22. den každého měsíce, v 18:00

Víme, že to, co nás skutečně činí šťastnými, nejsou věci, ale vztahy.

Štěstí člověka z velké části nezávisí na hmotných věcech, které může mít, ale na pokojných lidských vztazích, a to zejména na dobrých vztazích v rodině. Kvalita vztahů určuje způsob, jakým se díváme na svět, jak vnímáme realitu, jak žijeme s druhými lidmi i sami se sebou. A také s Bohem.

Píšu to proto, že to cítím jako pravdu z vlastní zkušenosti. Často poslouchám lidi otrávené toxickými vztahy, agresivitou, nenávistí. S hluboce zraněným nitrem. „Pohádal jsem se s rodiči,“ „bratr mi ošklivě ublížil“, „rozdělení dědictví bylo nespravedlivé“, „žijeme doma jako cizí lidé“, „to, co mi udělal, mu nikdy neodpustím“ …

„Jen Bůh nás může zachránit,“ napsal velký filozof M. Heidegger ohledně rizika, že moderní technický člověk ztratí svou lidskost. Skutečně tváří v tvář rozpadu lidských vztahů v rodinách potřebujeme Boží pomoc.

Proto navrhujeme, abychom se zde v kostele svatého Tomáše společně modlili za uzdravení rodin z nenávisti, zloby, odsouzení a uzavření.

Za tímto účelem navrhujeme slavit každého 22. dne v měsíci eucharistii (=oběť smíření mezi Bohem a člověkem) v 18 hodin. Budeme se společně modlit a prosit o přímluvu svatou Ritu, která tolik trpěla, modlila se a jednala za smíření rodin.

Na závěr mše svaté bude také požehnání růží. Doporučuji, abyste přinesli alespoň tři růže (nebo jiné květiny). Tři růže s tímto úmyslem: jednu můžete nechat u oltáře světice, jednu si vezmete domů pro svou rodinu a jednu darujete někomu potřebnému, za koho jste se modlili.

Kéž nás Pán učiní nástroji svého pokoje.