„Vy jste světlo světa“

„Na Hromnice o hodinu více.“ Začíná únor. Dny jsou delší a světlo se pomalu vrací do našich dnů. Světlo je symbolem naděje, života a radosti. Na Hromnice dostaneme do ruky malé svíčky – hromničky, které nám připomíná, že i my máme být světlem a nemáme se nechat vést a ovlivňovat tolika temnotami, které potkáváme v životě. Nést světlo v ruce na Hromnice – to je také pozvání, abychom jako Josef a Maria nosili Ježíše do Chrámu, abychom i my nosili Ježíše z Chrámu ven, abychom byli Ježíšem, to je nadějí, pro tolik lidí, kteří v současné situaci ztrácejí naději.
Kristus je naše světlo a naše naděje a On nám připomíná: „Vy jste světlo světa!“ Světlo svití tam, kde je potřeba. Kristus je ten, který nám pomáhá vždy. Nebojme se být blíž těm, kdo se bojí a potřebují pohlazení a slovo, naslouchání a naději. Myslim si, že až současná pandemie skončí, bude potřeba, abychom my křesťané pomohli s rekonstrukcí života ve společnosti. Je to veliká výzva, na kterou bychom měli odpovídat jako církev, ale i jako jednotlivci.
Bůh má pro nás všechny připravenou krásnou budoucnost: máme na co se těšit!
P. Juan, OSA