XXIV. Augustiniánský týden 2022

9. 11. – 13. 11. 2022

Augustinián J. G. Mendel:

„200 let spolupráce víry a vědy“

 Program

9. listopadu

18:30 P. Jozef Ržonca, OSA.: „Augustiniáni v Brně: víra – věda – kultura“

10. listopadu

18:30 P. Miguel A. Orcasitas: „Mendelovo lidské a náboženské dobrodružství“

13. listopadu, Narození sv. Augustina

9:30 mše svatá.

Klášter sv. Tomáše,  Josefská 8. Praha 1

www.skolasvatehoaugustina.cz      www.augustiniani.cz    www.svatyaugustin.cz