Velikonoce 2021

Kéž necháme Ducha svatého, aby v nás působil, a učíme se ve škole Marie: být vždy vedle Ježíše, také u kříže našeho života, a být ochotní konat jeho vůli. On vstal, vstane a my vstaneme s  Ním!

Požehnané Velikonoce! Augustiniáni

Fotky Velikonoce 2021