Únor se světlem ve srdci

Začátkem února si uvědomujeme, se slavením Hromnic, že Vánoce už byly před čtyřiceti dny. Radost z události narození Ježíše by nás měla pořád „pronásledovat“  během celého roku a měli bychom si – jako králové – uvědomovat, jestli naše cesta domů z kostela je stejná jako ta, kterou jsme do kostela přišli, anebo se opravdu vracíme jinak, protože setkání s živým Bohem při Eucharistii nás proměňuje a stává se pro nás tou hromničkou, tím světlem, které nám dává  naději i v těch nejtemnějších okamžicích našeho každodenního života.

V polovině měsíce začínáme i postní dobu, přípravu na Velikonoce, s postem, almužnou a modlitbou, ale hlavně s přáním konat dobro a překonávat zlo dobrem.  A to dělat s odvahou v duchu sv. Augustina, který nás zve, abychom překonávali, s pomoci Boží a přátel, všechny překážky, které máme na naší životní cestě.  Sami nic nemůžeme, a postní cesta se nám může zdát dlouhá, ale když se necháme vést Bohem a necháme si pomoci, pak bude všechno jednoduché. Abychom byli více spojeni s Bohem,  připravujeme postní duchovní cestu, o které najdete informace na poslední straně  Tolle Lege.

Jak bylo avizováno, od poloviny tohoto měsíce dojde ke změnám ve farnosti. P. Wit a P. Andrés  byli posláni do brněnské komunity a do Prahy přijde jako farář P. Angelo Lemme, OSA.  Dá-li Bůh, změna proběhne v neděli 19. 2. Velké poděkování patří P. Witovi za jeho službu během tohoto roku: za jeho laskavost a obětavost. Přejeme mu hodně Božího požehnání v jeho nové službě představeného opatství v Brně. I P. Andrésovi děkujeme za jeho  radostnou  službu španělské komunitě. Těšíme se na P. Angela a prosíme za to, aby se u nás cítil dobře  a měl naši podporu a modlitbu, aby spolu s námi, jako náš pastýř, putoval k Božímu království.

Krásný měsíc; a ať nás sv. Blažej chrání ode všechno zlého a vyprošuje nám zdraví duše i těla!