S odvahou!

S odvahou!

Jsme na začátku nového školního roku. Děti, žáci a studenti už se vrátili do školních lavic a i my máme před sebou celý školní rok, abychom se snažili něco nového se naučit a hlavně, abychom byli otevření Boží milosti a přijímali všechna Boží překvapení, se kterými se budeme potkávat.

Život ve farnosti znovu začíná po dvou měsících „odpočinku“. V polovině měsíce zahájíme všechny činnosti podle programu, který je zveřejněn na poslední straně Tolle Lege. Došlo k několika změnám, ale věříme, že v programu činností si každý z nás najde místo a příležitost pro poznávání Boha a zároveň i místo pro službu a radostně prožívaný duchovní život

Chceme prohloubit svou víru a naději a přistupovat k tomu s odvahou: nebudeme se bát a budeme vždy důvěřovat v Boží milost, blízkost a něžnost. Víme, jak říkal sv. Pavel, komu patříme; a díky tomu nemáme proč se bát. S jeho pomocí i s pomocí lidí, které on nám posílá do cesty, dokážeme překonávat všechny překážky a problémy.

S odvahou do nového roku, a počítejte s naší pomocí ve všem, co budete potřebovat. Jsme tady pro vás a věříme v církev synodální, která společně hledá,ve znameních času, co od nás Bůh očekává.