Postní Projekt naší farností

NÁZEV PROJEKTU: POTRAVINOVÝ PROGRAM PRO CHUDÉ A PACIENTY V CHUDINSKÉ ČTVRTI BABADOGO V NAIROBI V KENI, KTEŘÍ BYLI VĚTŠINOU POSTIŽENI TĚŽKOU EKONOMICKOU SITUACÍ
CÍL:JEDNO STO (100) DOMÁCNOSTÍ V CHUDINSKÉ ČTVRTI BABADOGO
DRUH POMOCI:ALESPOŇ PO DOBU JEDNOHO MĚSÍCE ROZDÁVAT POTRAVINOVÉ PŘÍDĚLY JEDNOU TÝDNĚ
ZAMĚŘENÍ PROJEKTU:ZACHRÁNIT ŽIVOTY ZVLÁŠTĚ CHUDÝCH A PACIENTŮ, KTEŘÍ BYLI POSTIŽENI VYSOKÝMI ŽIVOTNÍMI NÁKLADY
URČENÍ PŘÍJEMCŮ JIŽ BYLY URČENY STRÁDAJÍCÍ DOMÁCNOSTI A TY DOSTÁVAJÍ JISTÉ POTRAVNOVÉ PŘÍDĚLY, KDYKOLI KĚSŤANÉ POŠLOU DARY
ZÁKLADNÍ INFORMACE:CHUDINSKÁ ČTVRŤ BABADOGO JE JEDNOU Z MNOHA SLUMŮ V NAIROBI, KDE LIDÉ ŽIJÍ V NELIDSKÝCH POMÍNKÁCH BEZ SOCIÁLNÍHO ZAŘÍZENÍ. VĚTŠINA OBYVATEL SLUMU VYKONÁVÁ PODŘADNÉ A ŠPATNĚ PLACENÉ PŘILEŽITOSTNÉ PRÁCE V OKOLNÍCH PRŮMYSLOVÝCH PODNICÍCH. AUGUSTINIÁNI PROSTŘEDNICTVÍM FARNOSTI NEJSVĚTĚJŠÍHO SRDCE, KTERÁ SE NACHÁZÍ UPROSTŘED SLUMU, VYHLEDÁVAJÍ JIŽ MNOHO LET POMOC OD LIDÍ DOBRÉ VŮLE NA PODPORU TĚCHTO CHUDÝCH, ZEJMÉNA CO SE TÝKÁ JEJICH ZÁKLADNÍCH POTŘEB.
POŽADOVANÁ ČÁSTKA FINANCOVÁNÍ 5000 EURO
Římskokatolická farnost sv. Tomáše
č. učtu: 1933791339/0800
Var. symbol: 5000