Postní doba

Čas našeho křesťanského života je poznamenán událostmi ze života Ježíše, člověka nám podobného, který žil za vlády Poncia Piláta a velekněží Hanny a Kaifáše.
Postní doba, kterou máme před sebou od poloviny února do konce března, nás chce provázet do Jeruzaléma jako učedníky kráčející za Ježíšem. Na této cestě se necháme vyučovat a obracet Ježíšovým slovem a milostí. On kráčí před námi a nás volá ke stále důvěrnějšímu přátelství s ním, které nám umožňuje mít podíl na jeho kříži a vzkříšení.
Na této cestě se budeme den za dnem živit Božím slovem, které nám v této postní době předloží nejkrásnější úryvky celé Bible.
Srdečně vyzývám všechny, aby přicházeli k Eucharistii co nejčastěji, protože zde nacházíme „Chléb (Slovo a Pokrm), který má v sobě všechna potěšení“! Eucharistie je nejlepší škola pro duchovní růst.

Všem přeji dobrou a plodnou postní dobu. P. Angelo.