Nový farář našeho kostela: P. Wit Marciniec, OSA

Začíná adventní doba, novy církevní rok, a s ním začíná i něco nového u nás ve farnosti.

V neděli 28. 11. se vrátí do Prahy, do našeho krásného kostela, P. Wit Marciniec, OSA, který bude  sloužit  jako staro-nový farář naší farnosti na Malé Straně.

Posledních 7 let sloužil v augustiniánské farnosti na Starém Brně. Tam byl farářem a členem zdejší komunity augustiniánů. Z Brna si přinese do Prahy spoustu vzpomínek a zkušeností ze své služby na Moravě, a také, jak sám říká, „radosti ze setkání s lidmi, kteří jsou velmi vstřícní a přátelští“.

P. Wit se těší na to, že s farníky bude sdílet každodenní starosti a radosti, že bude součástí života farnosti, kde chce pokorně sloužit a bude se snažit, aby se všichni farníci ve farnosti cítili dobře. Být knězem a farářem je pro něho „především velká láska, kterou mi Bůh dává, dává ji každému knězi; a také poslání, abych Bohu sloužil a společně s věřícími, bratry a sestrami, Ho oslavoval ve slavení svátostí“. 

Také se těší na „procházky na Kampě, a na krásu Prahy“.


Některá data ze života br. Wita:

19. 10. 1977    narozen v Rzeszovie v Polsku

1998                   maturita na střední škole se zaměřením na stavební techniku

2001                   seznámení s augustiniány a příchod do Prahy.      prenoviciát a 3 semestry studia na teologické fakultě

září 2003         začátek noviciátu

12. 9. 2004      první sliby v kostele u sv. Tomáše v Praze; pokračuje ve studiu v augustiniánském semináři ve Španělsku

28. 12. 2007    věčné sliby v řádu sv. Augustina

30. 12. 2007    jáhenské svěcení

6. 7. 2008         kněžské svěcení v kostele sv. Tomáše

září 2008         farní vikář kostela sv. Tomáše

září 2010         administrátor kostela sv. Tomáše v Praze

15. 9. 2014      člen augustiniánské komunity v Brně

1. 2. 2015         farář farnosti Nanebevzetí Panny Marie na Starém Brně

1. 12. 2021      farář kostela sv. Tomáše v Praze

Buďme vděční a připravení spolupracovat s naším novým pastýřem!