Noc kostelů u sv. Tomáše. 28.5.2021. Fotky

Fotky zde

17:50- Zvonění

  18:00 – „Hledejte důležité symboly v kostele a v klášteře“

  18:00 – Pivo sv. Tomáše a klášterní legendy

  18:00 – Sv. Augustin a augustiniáni dnes!

  18:30 – Chceš, aby se někdo za Tebe a s Tebou modlil?

  19:00 – Tour to the Church and Monastery of St. Thomas (In English)

  19:30 – Visita a la iglesia y monasterio de santo Tomás (En espaňol)

  20:00 – Koncert duchovní hudby v podání Svatotomášského sboru

  20:30- Čtení Bible

  21:20 – Komorní koncert violoncellisty

  22:00 – Kompletář a požehnání.

22:10- Tichá prohlídka kostela

Více informace: www.nockostelu.cz