Noc kostelu 7.6.2024

17:50 – 18:00
Zvonění
18:00 – 19:00
„Hledejte důležité symboly v kostele a v klášteře“
18:00 – 23:00
Pivo sv. Tomáše a klášterní legendy
18:00 – 23:00
Rozhovor nejen duchovní
18:00 – 20:00
Eucharistie= duchovní lék. Symbol lásky.
18:00 – 23:30
Augustiniáni a škola sv. Augustina
18:30 – 23:45
Chceš, aby se někdo za Tebe a s Tebou modlil?
18:00 – 20:00
Prohlídka kostela (každý 30 minut)
19:00 – 19:30
Tour to the Church and Monastery of St. Thomas (In English)
19:30 – 20:00
Visita a la iglesia y monasterio de santo Tomás (En espaňol)
20:00 – 21:00
Koncert duchovní hudby v podání Svatotomášského sboru
20:00 – 0:00
Pouť světla přes Karlův most.
21:00 – 21:45
Komorní koncert violoncellisty
22:00 – 23:00
Čtení na pokračování z Vyznání sv. Augustina
23:30 – 23:45
Kompletář a požehnání