Být jako Dismas!

Už jsme postoupili do druhé poloviny postní doby a Velikonoce jsou na úsvitě. Čas rychle utíká!  Možná máme i dojem, že jsme ještě nic velkého neudělali a že naše postní předsevzetí nejsou splněna. K tomu vždy připomínám Dismase, který byl tím dobrým zlodějem ukřižovaným po pravici Ježíše. Bylo to na poslední chvilku, za 5 minut dvanáct, jak se říká, když  nastalo jeho obrácení, a tím získal místo v Božím Království. Nikdy nemůžeme říkat, že je pozdě. Právě dnes je ten správný čas na obrácení, sebeovládání a skutky lásky. Jde o to, že chceme být šťastní a to dokážeme jen v přítomnosti Ježíše. Takže neměj strach udělat to samé, co Dismas. Žádej o milost obrácení, o milost nového začátku a důvěřuj. Pan Bůh si přeje milosrdenství, lásku a k tomu je vždy správný čas!

Bohužel válka ještě nepřestala. Spolu s papežem jsme i v naší farnosti prosili, na den Zvěstovaní Páně, za přímluvu Panny Marie za ukončení války a zasvětili jsme Rusko a Ukrajinu k neposkvrněnému Srdci Panny Marie. Znovu jsme si uvědomili, že naší hlavní zbraní je modlitba, protože „ pro Boha není nic nemožného“. Ať se nadále modlíme a prosíme za pokoj.  Ať oslava Velikonoc je i oslavou pokoje ve světě!