Novinky

Nejnovější události a zprávy z farnosti sv. Tomáše

Zjevení Páně se svatým Augustinem

www.augustiniani.cz

I když v době sv. Augustina byla Slavnost Epifanie (Zjevení Páně) zavedena v Africe teprve nedávno, na začátku pátého století už se stala tradicí, navzdory skutečnosti, že donatisté ji odmítali slavit. Tato slavnost nabízela Augustinovi příležitost osvětlit nejvyšší stupeň tajemství Kristova vtělení. Umožňovala také povzbudit věřící k silnějšímu křesťanskému svědectví.
Kristus nárožní kámen

Identika farnosti sv. Tomáše

www.augustiniani.cz

Pátrat po vlastní identitě je důležité a potřebné v průběhu celého života. Co jsme zač? V čem se odlišujeme od ostatních? Jak si uvědomujeme sami sebe a svou bytostnou podstatu? Pokládat si podobné otázky je zásadní v různých fázích vývoje nejen jednotlivce, ale i společenství, skupin, institucí. Umožňuje nám to totiž nanovo vyhodnotit situaci, ujasnit si své aktuální postavení, zbavit se škodlivých iluzí a posílit vnitřní sounáležitost.
Sv. Augustin

Tříkrálová sbírka tento rok On-line

www.augustiniani.cz

Do průběhu sbírky v roce 2021 zasáhla pandemie nemoci covid-19 a v souvislosti s ní přijatá opatření. Vzhledem ke zhoršení situace a celostátnímu zpřísnění restrikcí, rozhodlo vedení Charity Česká republika, že po dobu trvání pátého stupně PES koledníci nevyjdou. V případě návratu do 4. stupně PES je většina charit připravena na koledování. Koleda ale zrušena není! Přesouvá se do onlině prostředí – proto přivítejte naše virtuální koledníky a přijměte online požehnání.

COVID-19. Aktualizované informace o mimořádných opatřeních

www.augustiniani.cz

Od 27. prosince přechod na pátý stupeň systému PES, kterým se mění počet účastníků bohoslužeb pouze na 10 procent kapacity obsazenosti kostela. (u sv Tomáše 30 lidi)

***

Kostel však zůstane denně otevřen k individuální modlitbě s možností přijmout svaté přijímání a svatou zpověď (či svátost pomazání nemocných), a to:
od pondělí do soboty od 11.30 do 13 hod.
v neděli od 8.45 do 14:00 hod.

Ve všech těchto dobách bude v kostele k udělování svátostí i k jakékoli další potřebě přítomen kněz.
Objednané mše svaté (intence) budou kněžími odslouženy soukromě.

Vánoční znamení: Radost!

www.augustiniani.cz

Vstupujeme do času Vánoc, který je časem poděkování, časem modlitby a časem rodiny. Tento rok to budou trochu jiné Vánoce, ale Vánoce určitě budou, protože středem křesťanských Vánoc nejsme my, ale Kristus, který k nám přichází v každé době, za každého počasí a také za doby COVID-19.

On přijde jako ten, který nám dává naději a zjevuje se nám, jako ten, který nám pomáhat věřit a důvěřovat, že vše dobře dopadne, on je lék pro naše nemoci a neduhy. A žádá od nás pokoru a důvěru.

Vánoce 2020

www.augustiniani.cz

Vánoce 2019
Na vánoce si uvědomuji, že nejlepším darem od Boha pro mě jsou lidé, kteří se nebojí projevovat dobrotu a něhu.
Celý rok, ale o vánocích zvlášť, se snažím chválit, děkovat a vidět něco dobrého a pozitivního u každého člověka.
Na vánoce se snažím vnímat, co se děje okolo mne, a na to reagovat, protože Bůh mne vnímá!
Díky za podporu, trpělivost, přátelství, přízeň a pomoc během celého roku. Augustiniáni
BOHOSLUŽBY O VÁNOCÍCH 2020

24. 12. 2020 VIGILIE NAROZENÍ PÁNĚ

„Příbytek pro Pána“ - Vánoce se svatým Augustinem

www.augustiniani.cz

V úžasu
V jednom vánočním kázání se svatý Augustin sklání v úžasu před tajemstvím Boha, který se stal člověkem: „Leží v jeslích, ale drží v rukou celý vesmír; saje z prsou, ale je chlebem andělů; je zavinut do plenek, ale nás obléká do věčnosti; nechává se kojit, ale i adorovat; nenachází útulek v hostinci, ale vybuduje si chrám v srdci svých věřících. Aby se slabost stala silnou, síla se stává slabou.“ (Sermones 190, 3, 4)

Do tvého domu

Roráte 2020

www.augustiniani.cz

Během adventní doby
od pondělí do pátku v kapli sv. Barbory

staročeské Roráty.
Začátek mše sv. vždy v 6,45

Koncert k sv. Cecílii

www.augustiniani.cz

Římskokatolická farnost u sv. Tomáše pořádá XIV. ročník festivalu duchovní hudby

HUDBA V PRŮBĚHU CÍRKEVNÍHO ROKU
Za finanční podpory Ministerstva kultury a Městské části Praha 1

Koncert k sv. Cecílii zde
neděle 22. 11. 2020 kostel sv. Tomáše

PROGRAM

Vladimír Roubal : Improvizace
Jeremiah Clarke : Suita D dur
Wilem de Fesch : Sonata d moll
W. A. Mozart : Laudate Dominum
Vladimír Roubal : Improvizace
Antonín Dvořák : Hymnus
Antonín Dvořák : Ave Maria
Antonín Dvořák : Largo
Edward Elgar : Salut ď Amour

XXII. Augustiniánský týden 2020

www.augustiniani.cz

XXII. Augustiniánský týden 2020
„Sv. Augustin v době COVID-19“
On-line!! přes www.zoom.com>

Program
11. listopadu
18:00 P. Paul Graham, OSA: "Církev ,zabydlených’ nebo ,hledajících’ ? "
Topic: Augustiniánský týden 2020
Time: Nov 11, 2020 05:30 PM Budapest

Join Zoom Meeting
https://us02web.zoom.us/j/81274258992?pwd=ajAyNUZYWmNHMlRtSGtMd1IrbzQrZz09

Meeting ID: 812 7425 8992
Passcode: 000139

12. listopadu
18:00 Prof. Jan Sokol: „Augustinovo pojetí času“
Topic: Augustiniánský týden 2020

Syndikovat obsah