Parroquia agustiniana de Santo Tomás - Praga

Responsable de la comunidad de habla hispana: P. Andrés  Ampudia, OSA

Administrador parroquial: P. Juan Provecho, OSA
 Vicario parroquial:P. William Faix, OSA

Vicario parroquial:P. Imman Abellana, OSA

Dirección: Iglesia de St. Tomás, Josefská 8, 118 01 Praga 1
Tel.: +420 257 530 556, 
Número de cuenta: 1933791339/0800

Sv. Augustin

Snad nejdůležitější pilíř identity farnosti sv. Tomáše tvoří pro mě postava sv. Augustina: bytostná spjatost s klášterem augustiniánů, fungování tzv. třetího řádu, každoroční Augustiniánský týden a samozřejmě i samotná podoba našeho farního kostela sv. Tomáše – to vše vytváří rámec našeho sebepojetí a podmínky pro mnohé aktivity.

Mezinárodní ráz

Nevím, zda by se po celém světě našlo mnoho kostelů, které by pod jednou střechou sdružovaly hned několik farních komunit tak, jak to máme u sv. Tomáše. Česká, anglická, španělská a filipínská komunita tvoří jeden neopakovatelný a vskutku multikulturní celek, krásnou ukázku pravé katolicity naší církve. Jsme různí a zároveň blízcí, chceme být otevření a navzájem se obohacovat.

Školství a vzdělávání

Spojení farnosti sv. Tomáše s mateřskou a základní školou a také gymnáziem sv. Augustina vychází z kombinace dvou důležitých složek poslání řádu augustiniánů – šíření osvěty a duchovní služby. I tento důraz na vzdělávání a jeho propojení s duchovním životem nás ve mnohých ohledech charakterizuje.

Bohatý kulturní a společenský život

Množství a spektrum aktivit farnosti sv. Tomáše je bezpochyby působivé. Jazykové kurzy, biblické hodiny, farní slavnosti či pivobraní – to je jen malý výčet z toho, co je pro farníky i další zájemce k dispozici. Chceme být aktivní, chceme se setkávat a radovat se. I to je důležitým článkem naší současné farní identity.

Charita

Mnoholetou tradici má naše farnost i v oblasti charitativní činnosti. Pečovat o potřebné, pomáhat lidem v nouzi, být otevření vůči cizímu neštěstí: o to vše se snažíme (nejen) na bázi farní charity.

Hudba

Důležitou součást identity naší farnosti tvoří v neposlední řadě i hudba. Svatotomášské varhany, aktivity sboru sv. Tomáše, sólová či společná vystoupení hudebníků, nahrávání CD či také adventní tradice zpívání staročeských rorátů dodává farnosti výrazný prvek kreativity a tvořivosti.

 

Otevřenost, mnohotvárnost, aktivnost. Toto jsou tři hlavní slova charakterizující současnou identitu farnosti sv. Tomáše.

La noticia más antigua sobre una iglesia en este lugar está datada en 1229. El primero fue construido y utilizado por los benedictinos de la abadía de Brevnov. El aňo 1285, por orden del rey Vaclav II (+1305), esta capilla con los campos circundantes fue transformada por los recién llegados agustinos en una iglesia con un monasterio anexo. Todo el complejo fue destruido dos veces durante las guerras husitas h válek (1420–1437). dado que en ese tiempo la mayoría de las iglesias parroquiales de Praga fue entregada a los husitas o a los utraquistas. La iglesia de Santo tomás fue instaurada como parroquia de la comunidad católica. Durante el periodo imperial temprano (1526–1637) se convirtió en templo real. Posteriormente fue muy afecto a la orden agustiniana el emperador del sacro Imperio Romano Germáanico Carlos VI (+1740). 

 

Situación de la parroquia.

Las fronteras actuales de la parroquia incluyen el territorio de la en otro tiempo iglesia jesuita y parroquial de San Nicolás y cuatro iglesias filiales: la de san José, en su origen carmelitana; la de San Cayetano, originalmente de los teatinos, ahora administrada por los redentoristas; la iglesia de los caballeros de Malta, Santa María bajo la cadena y el conocido templo de Nuestra Señora de las Victorias, el Niño Jesús de Praga. También la capilla de San carlos Borromeo dšel hospital de las borromeas “pod Petřínem” pertenece a la parroquia; la capilla de san Wenceslao en el senado ya no se usa con fines religiosos. La fronteras oriental y occidental de la parroquia están situadas aproximádamente desde el puente Čechuv a lo largo del Moldava hasta la calle Prokopská, la septentrional y meridional desde la estatua de San Juan Nepomuceno en el puente de Carlos hasta la estuatua del mismo santo hacia la mitad de la calle Úvoz. 

 

Población de la parroquia. 

 En el territorio de la parroquia hay unas 273 casas habitadas y unos 1.300 habitantes. Son unos 100 los católicos que acuden asiduamente a la misa checa en la iglesia de Santo Tomás, algunos viniendo de otras zonas de Praga. Pero en la parroquia conviven varias comunidades. Unas 250 que frecuentan las misas en lengua inglesa. El templo es también sede de la comunidad de habla hispana, compuesta por un centenar de fieles.

 

Servicios pastorales.

 Se celebra la misa y demás celebraciones litúrgicas en las tres lenguas de las comunidades de la parroquia. En checo se celebran dos misas diariamente, incluyendo los domingos. También hay dos misas en inglés (una los sábados a las seis de la tarde, la otra los domingos a las 11.00 a.m.) y una en español, los domingos a las 12.30 a.m. Todos los días en las horas convenidas (hora y media diaria) hay confesiones, con dos sacerdotes a disposición, y existe la posibilidad de confesarse fuera de ese horario pidiéndolo previamente. Tanto la comunidad checa como la angloparlante y la hispana tienen su consejo parroquial, que está organizado y se rige por los reglamentos de la archidiócesis

 
© 2021. All Rights Reserved
Designed and Developed by UX Solutions
Open