Kapitola VII – Autorita a poslušnost

Kapitola VII – Autorita a poslušnost

Představeného poslouchejte jako svého otce a ještě ochotněji poslouchejte kněze, který se o vás stará.

Abyste však toto všechno svědomitě zachovávali a nic nezanedbali, aby bylo postaráno o nápravu, je představený povinen předložit knězi, který má u vás vetší vážnost, všechny věci, které jsou příliš vážné nebo přesahují jeho moc.

Představený ať nehledá radost v tom, že vám ze své moci poroučí, ale že vám z lásky slouží. Svým postavením v kláštere stojí sice nad vámi, ale v bázni Boží ať je příkladem dobrých skutku. Ať napomíná nespokojené a těší malomyslné, ať se ujímá slabých a ke všem je trpělivý. Ať miluje kázeň a s rozvahou ji ukládá. Ať více touží po vaši lásce než po vaši bázni, ačkoli je obojího třeba. Ať si je vždy vědom, že za vás jednou bude odpovídat u Boha.

Proto ho nejen ochotně poslouchejte, ale mějte s ním i soucit, neboť žije ve vetším nebezpečí, kdo stojí výše nad vámi.