Zápis do MŠ sv. Augustina. 15.5.2017

www.augustiniani.cz

Mateřská a Základní škola sv. Augustina
„Škola všemi smysly, rozumem a srdcem“

* Škola v otevřeném dialogu kultury a doby, ve které žijeme

*Škola přátelství

*Škola, která učí žít, růst a být šťastným

*Škola, která věří v Boha a v duchovní hodnoty

*Škola, která učí milovat a vychovávat z lásky
Škola, která učí chválit

*Výuka prvního –anglického druhého –španělského, cizího jazyka začíná od Mateřské školy

* Široká nabídka mimoškolních aktivit

*Založená na duchovním programu, který zásadně ovlivňuje a určuje výuku a veškerou činnosti školy

Zápis do MŠ 15. 5. 2017
14:30-17:30 hodin.

Více informace: www.skolasvatehoaugustina.cz/zapis

Hornokrčská 3. 140 00 Praha 4-Krč