XVIII. POUŤ DO SV. DOBROTIVÉ

www.augustiniani.cz

„Velebí má duše Hospodina"“
(Lk 1,46)

Fotky
Sobota, 16. května 2015

Program misijní poutí 2015

08:30 Odjezd z Prahy
10:00 Začátek poutí v obci Teně
12:00 Příchod do kláštera
14:00 Poutní mše svatá
15:00 Kulturní program