XVII. POUŤ DO SV. DOBROTIVÉ

Můj duch plesá v Bohu, mém spasiteli“ (Lk 1,47)
Sobota, 31. května 2014

Fotky poutí

Program misijní pouti 2014

08:30 Odjezd z Prahy
10:00 Začátek pouti v obci Těně
12:00 Příchod do kláštera
14:00 Poutní mše svatá
15:00 -18:00 Kulturní a zábavný program

Klášter pod názvem „Klášter Zvěstování Panny Marie“ založil jako první augustiniánský klášter v Čechách v roce 1262 pan Oldřich Zajíc z Valdeka jako dík za vítězství Přemysla Otakara II. nad maďarským králem Bélou IV. v bitvě u Kressenbrunnu.
V roce 1327 klášter získal ostatky svaté Dobrotivé (Benigny), umučené r. 449. Od té doby se klášter nazývá „Klášter svaté Dobrotivé“ a stává se cílem každoročních poutí až do husitských válek, během nichž je vypálen.
Klášter je poté obnoven až roku 1469. Během dalších je několikrát pobořen a znovu obnoven.
Koncem 17. století proběhla velkorysá barokní přestavba podle plánů italského architekta Dominika Canevalleho a jeho syna. Zdejší klášter byl významným poutním místem zejména v 18. století pro svoji pověst o zázračné sošce svaté Benigny.
Klášter byl násilně zrušen v dubnu 1950 v rámci Akce K, kdy byli zdejší řeholníci internováni do pracovních táborů. 1. září 1950 byl ve Svaté Dobrotivé zřízen 52. pomocný technický prapor. Areál kláštera tehdy začal chátrat.
Po roce 1990 byl klášter vrácen augustiniánům, je postupně opravován, a v kostele se slouží pravidelné bohoslužby. Pouť byla obnovena v roce 1998, koná se vždy 7. sobotu po Velikonocích.

„Přijď s námi a s Pannou Marií na pouť!“

Informace a přihlášky v sakristii kostela sv. Tomáše anebo na tel. 257530556 anebo na mailu osaprag@augustiniani.cz