XVII. Augustiniánský týden

www.augustiniani.cz

XVII. Augustiniánský týden
20.4.-25.4.2015
„Sv. Augustin řeholník“

20. dubna
18:15 Zahájení augustiniánského týdne 2015
Otevření výstavy: „sv. Augustin řeholník očima dětí“
18:45 Modlitba nešpor
19:00 Mše sv.

21. dubna
18:00 Přednáška:
P. PhDr. William Faix, OSA: „Řeholní život v době sv. Augustina

22. dubna
18:00 Přednáška:
P. ThDr. Angelo Lemme, OSA: „Sv. Augustin řeholník: Vliv Písma svatého“

23. dubna
18:00 Přednáška: P. Ing Jozef Ržonca, PhD., OSA:
„Augustiniánský řeholník: Sv. Tomáš z Villanova (1486-1555)“

24. dubna
Obrácení sv. Augustina
18:00 Mše sv.
Uctívání ostatky sv. Vojtěcha

25. dubna
19:00 Kulturní akce
Ukončení augustiniánského týdne