Večer s Martinem Lutherem. 14.11.2017

www.augustiniani.cz

Večer s Martinem Lutherem
u příležitosti 500 let od počátku luteránské reformace

14. listopadu 2017 19,30 – 21,30
Klášter sv. Tomáše. Praha 1
Program:

19,30-20,00 – Luther a jeho katolický roky 1483-1517 – P. William Faix, OSA

20,00-20,15 – přestávka

20,15-20,45 – Reformní snahy 16. století ve Španělsku– P. Jozef Ržonca, OSA

20,45-21,00 – přestávka - diskuse

21,00-21,30 – Martin Luther a kanonické právo– P. Miroslav Černý, OSA

„Pro Luthera teologie nebyla pouze akademickou otázkou, ale vnitřním bojem se sebou samým, a pak toto se stalo bojem o Boha a s Bohem. Jak můžeme mít milosrdného Boha? Nepřekvapujeme se, že tato otázka se stala pohonným motorem na jeho cestě. Kdo se zabývá současně touto otázkou, včetně nás křesťanů? Jak významný je Bůh v našem životě, v našem hlásání? Velká část lidí, také křesťanů, považuje za samozřejmé, že nakonec Bůh se nezajímá o naše hříchy a ctnosti. Ví, ve skutečnosti, že všichni jsme jedině tělo. Jestliže dnes se věří ještě v něco dál a ve spravedlnost Boží, v praxi téměř všichni předpokládáme, že Bůh musí být velkorysý, a nakonec, ve svém milosrdenství, nebude brát v potaz naše malé nedostatky. Ale jsou skutečně tyto naše nedostatky tak malé? Cožpak se svět neničí korupcí velkých, ale také malých, kteří jedině myslí na své vlastní dobro? Cožpak se neničí mocí drogy, která je živena z jedné strany touhou po životě a penězích, z druhé strany chtivostí potěšení těch, kteří jsou na ní závislí? Cožpak není narušena vzrůstající tendencí k násilí, které se často maskuje jako projev určitého náboženství? Kdyby v nás láska k Bohu byla živější a částí Jeho, láska k bližnímu pro Boží stvoření, pro lidi, cožpak by mohl hlad a chudoba ničit celá území na zemi? Otázky v tomto smyslu by mohly pokračovat. Ne, zlo není nevýznamnost. Nemohlo by být tak mocné, kdybychom měli Boha skutečně v centru našeho života. Otázka: Jaké je postavení Boha vůči mně, kde stojím já před Bohem? Lutherova burcující otázka musí ještě jednou přijít, nepochybně v nové formě, protože je také naší otázkou. Myslím si, že to by měla být první otázka, která nás vyzývá, když se setkáme s Martinem Lutherem.“ (Benedikt XVI.)