Tolle Lege Květen 2020

www.augustiniani.cz

Učit se být jako slunečnice!
S některými z vás jsem měl příležitost mluvit osobně a mezi jinými věcmi jste mi říkali, že nejhorší je, že musíme být doma a nemáme tolik času se stýkat s přáteli, i když se snažíte přes různá média udržet komunikaci. A je to moc dobré, že nám chybí osobní setkání s přáteli. Přátelé a zdraví, říkal sv. Augustin, jsou nejdůležitější věci na tomto světě. Jsem rád, že vnímáme potřebu setkávat se s ostatními. A farnost je místo setkání, a i kvůli tomu také se těšíte zpět do farností a na farní aktivity.
Víte, že se slunečnice každý den otáčí za sluncem. To víme všichni. Co jsem ovšem nevěděl, je to, že pokud slunce nesvítí, nebe je zamračené, po obloze se honí spousta mraků, slunečnice se na sebe navzájem dívají, jedna na druhou, hledají se a předávají si energii. Nejsou smutné, ani nemají hlavu skleslou, ale dívají se na ostatní, krásné a s hlavou vztyčenou. A je to právě příroda, od které se můžeme naučit hodně nových věcí. I když nám slunce nesvítí, nevadí, máme totiž lidi kolem sebe!
Doba pandemie nám umožnila upevnit naše vztahy v rámci rodiny. A je to také veliký dar, že trávíme hodně času se sourozenci a s rodiči (i prarodiči) a můžeme je poznat lépe a objevovat nové věci spolu s nimi. Naučili jsme se dělat věci, které jsme předtím nikdy nedělali. Doba COVID19 nás nutila vést trochu jednodušší způsob života. Nemáme tolik věcí, nemůžeme toho tolik dělat a musíme být doma. Možná jste měli více času na čtení (možná i Bible), na popovídání, na přemýšlení... Určitě jste si našli čas na nějaké fyzické cvičení. A určitě jste třeba něco hráli a dělali spoustu jiných věcí v rámci rodiny.
Možná se ptáte, proč píšu takové věci. Protože chci, abyste se zamysleli nad tím, co prožíváte, a hlavně abyste si uvědomili i to, že můžeme být šťastní i jinak, než jsme si vždy mysleli. Rodina je velký dar a je pořád s námi, i když ostatní nemohou být. Poděkujte Bohu za rodinu, a rodině za to, že jsou s vámi!
A jak to bude dál? Z médií se všichni dozvídáme o možnosti částečného otevření kostelů. Vládní usnesení ze dne 27. dubna 2020, které povoluje do 11. května 15 účastníků na bohoslužbě zůstává do té doby v platnosti. Od 11. května nové vládní ustanovení z 30. dubna určuje, že počet účastníků bohoslužeb za stejných podmínek se zvýší na 100 účastníků.

Těším se na setkání v kostele, kde se postupně budou obnovovat všechny činnosti. Ať nám Panna Maria během tohoto mariánského měsíce pomáhá vrátit se do normálního života a dává nám sílu a moudrost, abychom jako ona byli připraveni konat Boží vůli a těšit se na každý nový den ve službě ostatním!
P. Juan, OSA

Tolle Lege zde