Restart!

Jsme v éře počítačů a elektronické komunikace. Většina z nás používá tuto způsob komunikace v každodenním životě. Počítače jsou součást života, téměř každého člověka.
Každá důležitá aktualizace programu u počítače, aby byl vždy nejmodernější a „nemrzl“ (nezasekával se a nezůstával v nečinnosti), žádá o nás restartování (vypnutí a znovu zapnutí počítače), aby všechno co bylo aktualizováno mohlo úspěšně fungovat.
Myslím si, že farnost by v mnoha být v mnoha věcech přirovnaná k počítači. Od času do času se potřebuje aktualizovat a restartovat, aby mohla znovu fungovat a úspěšně plnit posláni nebo povolání, které má: zprostředkovávat a být nositelkou (nebo mostem) duchovních darů od Boha pro každého z nás.
Nás kostel (počítač) už funguje několik let, ale začíná být patrné, že několik programu (věci ve farnosti) je třeba již aktualizovat, aby mohl líp sloužit. Potřebujeme, mít odvahu a udělat to, co P. Juan nazval „revoluce“: být schopni změnit to co je potřeba, ale hlavně změnit sebe a pak, beze strachu, restartovat náš „počítač“ (kostel). Proč? Proč se snažit vůbec něco měnit, nebo aktualizovat? Protože Ježíš řekl svým apoštolům, že každý kdo „ se stal učedníkem království nebeského, je jako hospodář, který vynáší ze svého pokladu nové i staré.“ Tedy musíme dokázat fungovat ne jenom starým, nýbrž i novým způsobem. Byt křesťanem je být schopen pořád se aktualizovat a naslouchat, jak nám připomíná II. Vatikánský koncil, znamení času. Vždy můžeme být lepší, než jsme a pořad, jak říkal sv. Augustin, jsme na cestě k Bohu
V roce 2003 proběhla poslední velká aktualizace ve farnosti, když jsme měli misie. Už je tomu deset let a myslím si, že je na čas pracovat na obnově farnosti. Kvůli tomu chci vyhlásit tento školní rok jako „misijní rok“ naší farnosti. Pod ochranu sv. Cyrila, Metoděje (příští rok slavíme 1150 let jeho příchodu našich „misionářů“) a sv. Augustina, budeme se snažit zamyslet se nad tím, jak farnost funguje, a co je třeba změnit k lepšímu. Snažme se dělat vše s novým nadšením! Jsem přesvěcen, že Duch Svatý mám, bude na tom pomáhat.
Během tohoto měsíce připravujeme misijní program. Misie nebude jen práce augustiniánů, ale celé farnosti. Spolu s pastorální radou, se formuje misijní skupina, do které jste všichni pozvání. Následně by mělo probíhat zamyšlení nad farnosti a duchovní obnovu každého farníka. Na konci tohoto školního roku a po osobním „restartováni“ bychom měli být připraveni k dalšímu kroku: dělat misie „ ad gentes“, to je, hlásat evangelium, těm, kteří jsou daleko od Boha a pomáhat jim se „restartovat“.
Je to hodně, ale spolu a s pomocí Boží, to dokážeme. Počítám s Vámi a jako váš pastýř a spolu s Vámi, chci udělat „ malou revoluci ve farnosti“. Revoluci anebo restartováni, jako novy začátek s novým srdcem, novou mysli, společně k Bohu.
Krásný začátek nového –restartovajícího- školního roku u nás ve farnosti.
P. Vit Marciniec, OSA. Farář