Radostné Vánoce 2019

www.augustiniani.cz

Radostné Vánoce 2019
Fotky

„Ve vánocích se ukazuje Boží něha. Stvořitel veškerenstva se snižuje k naší nepatrnosti. Ten, který se narodil z Marie, je zdrojem a oporou každého života. V Ježíši nám Otec daroval bratra, který nás přichází hledat, když jsme dezorientovaní a ztrácíme směr; věrného přítele, který je nám stále nablízku“.
Papež František, Admirabile signum

Na vánoce si uvědomuji, že nejlepším darem od Boha pro mě jsou lidé, kteří se nebojí projevovat dobrotu a něhu.

Celý rok, ale o vánocích zvlášť, se snažím chválit, děkovat a vidět něco dobrého a pozitivního u každého člověka.

Na vánoce se snažím vnímat, co se děje okolo mne, a na to reagovat, protože Bůh mne vnímá!

Augustiniáni