Požehnané Velikonoce!

www.augustiniani.cz

Velikonoce: čas naděje a setkání!

Ježíš po jeho vzkříšení se setkal s lidmi. Setkání je způsobem, jak můžeme poznávat, že Ježíš z mrtvých vstal.

Víme a věříme, že to všechno, co teď prožíváme, brzy skončí a pak se budeme znovu setkávat jako vždy.

A na setkání s Vámi se hodně těšíme!

To budou ty nejlepší Velikonoce!

Požehnané Velikonoce!!

Augustiniáni