PASTORAČNÍ PRÁCE NA ROK 17/18

www.augustiniani.cz

Od 18.9.2017 do 15.6.2018
Pondělí:
18.30–19:30
Příprava na křest a biřmování dospělí – TAGASTE
19:30–21:00
Augustiniánská fraternita – REFEKTÁŘ
Úterý
17:00 -17:45
Modlitba k Božímu milosrdenství
17:50 –18:40
Výstav nejsvětější svatosti
17:30–18:30
Angličtina dospělí (středně pokročilé)
REFEKTÁŘ
18:30–19:30
Španělština dospělí (středně pokročilé) – HIPPO
18:00–19:00
Španělština dospělí (konverzace) –
KASICIAKO
19:35–20:35
Katecheze pro dospělé- REFEKTÁŘ
REFEKTÁŘ
18:30–19:30
Bible study (angl) / - TAGASTE
Středa
18:00–19:00
Adult Religious education (angl) / - TAGASTE
Čtvrtek
18:15–19:15
Angličtina dospělí (pokročilé)
REFEKTÁŘ
19:30–20:30
Příprava na biřmování – TAGASTE
19:30
Modlitba Taizé (1. čtvrtek) – KAPLE SV. BARBORY
18:30–19:30
Španělština dospělí (začátečník) - KASICIAKO
Pátek
15:00
Úklid kostela
18:05 Skupina mládeže - REFEKTÁŘ
18:05 Skupina adolescentů - KASICIAKO
Neděle
09:45:10:45 Religious education (angl)
10-45:11:30 Náboženství pro děti-HIPPO