Pán vpravdě z mrtvých vstal!

www.augustiniani.cz

Moji milí bratři a sestry,

navzdory poněkud chladnému jaru a pozastavení se, které všichni z nás prožíváme, se naše farní společenství opět shromažďuje po dvou a půlměsíční přestávce zde, v kostele svatého Tomáše. I když jsme nebyli osobně přítomní, podařilo se nám zůstat ve spojení díky technologiím a sociálním médiím, takže dokonce i lidé z jiných kontinentů, kteří bývali našimi farníky, s námi sdíleli liturgii. Přesto se všichni shodujeme, že se nic nemůže vyrovnat osobním kontaktům.

Jak se všeobecně uznává, vláda České republiky, zdravotnické orgány, lékaři, zdravotní sestry, pečovatelé, policie, pracovníci služeb, učitelé a všichni ti báječní lidé, kteří šili roušky a starali se o starší občany, handicapované a lidi na okraji společnosti, si zaslouží velké díky. A nezapomeňme na naše místní biskupy, kteří naléhali, aby naše kostely zůstaly otevřeny jako oázy modlitby a rozjímání. Navzdory určité kritice náš farní kostel sv. Tomáše a sv. Augustina, kdysi popisovaný jako „tichý koutek na Malé Straně“, zval všechny ke vstupu, abychom odložili své nejistoty strachu a skrytého ohrožení.

Jsou doby, kdy opravdu nedoceňujeme společnost, ve které žijeme. Drobné pozornosti, věnované českými lidmi takovým detailům, jako je dezinfekce vozů veřejné dopravy, které následně vedlo k dezinfikování lavic v našem kostele; všudypřítomné přípravky na omývání rukou; disciplinované rozestupy při mších a vzájemná zdvořilá etiketa v obchodech. Historie této zkušenosti by měla být zaznamenána.

Nyní, když se velikonoční doba blíží ke konci, je příhodný čas vrátit se do našeho společenství věřících. Ano, se všemi těmi předepsanými bezpečnostními opatřeními: nyní téméř s rituálním mytím rukou, s rozestupy mezi sebou a používáním roušky tam, kde je to povinné. Až budeme osvobozeni od jakékoli paniky a paralyzujícího strachu nebo váhání, shromážděme se v neděli, na Den Páně, na liturgii, abychom naslouchali Božímu Slovu a obdrželi eucharistii – ten jedinečný zdroj síly a uzdravení. Máme před sebou tolik důležitých svátků: Slavnost Seslání Ducha Svatého - Pentecost (31. května), významnou Slavnost Těla a Krve Páně - Corpus Christi (14. června); oslavu všech aktuálních narozenin na společném pikniku všech komunit (21. června); biřmování našich mladých farníků apoštolským nunciem (21. června v kostele U Pražského Jezulátka). A nakonec, buďte stateční, dívejte se kolem sebe a pomáhejte druhým, kteří s něčím zápasí a hledají smysl, a vzpomeňte na Ježíšova vlastní slova „Nebojte se... Já jsem s vámi po všechny dny až do konce světa.“ (Matouš 28, 20)

P. William Faix, OSA