Nové čislo Tolle Lege

www.augustiniani.cz

Milí farníci,
Tento měsíc naše zpravodajství Tolle Lege vyjde jen elektronicky. Prožíváme nedobré časy. Pandemii coronaviru jsme neměli v našem programu. Nemůžeme se vidět, máme být doma, píšeme si, voláme si, sledujeme bohoslužby přes media. Je to vše trochu jinak, než bychom chtěli.To, co se děje, je pro nás něco nového a máme se naučit s tím žít. Vypadá to, že svět se zastavil a s ním i náš způsob života, jak jsme ho žili předtím. S tím se zastavil, díky Bohu, i náš individualismus.A teď jsme v situaci, kdy máme čas, hodně času a prostoru, které předtím v takové míře nebyly.
Někdo mi dokonce říkal, že má čas i na to, aby se nudil!

A co s tím časem, jak s ním můžeme naložit v rodině? Můžeme spolu plánovat, můžeme snídat, obědvat a večeřet dohromady, spolu se dívat na nějaký film, naslouchat tomu, co je pro druhého důležité, mluvit o našem dětství, vzpomínat na naše předchůdce, modlit se spolu… Je třeba se nebát projevovat dobrotu a něhu. Je čas být solidární a laskaví.
Chtěl bych vás pozvat, abyste v modlitbě poděkovali za ty, kteří se o nás starají, za lékaře, ale i za ty, kdo jsou na ulicích, v supermarketech, v dopravních prostředcích, za policii, za zdravotníky, ale i za učitele, kteří pracují s dětmi na dálku přes internet.

A nezapomeňme ani na ty, kdo jsou sami, na staré lidi a na ty, kteří ztratili někoho drahého. Pro ně pro všechny prosím o modlitbu a o podporu.

Velikonoční Triduum, které už nastává, bude trochu jinak než bývalo, než jsme byli zvyklí. Ale Velikonoce budou, protože Kristus vstane pro nás, aby nám dal znovu život a naději. Bohoslužby budou, ale bez lidi. Ale vždy budeme spojeni s Kristem, jako jedna velká rodina. Bohoslužby budete moci sledovat přes media, hlavně TV NOE. Kostel u nás bude otevřen jen pro modlitbu, adoraci a možnost sv. smíření na Zelený čtvrtek od 19.00 do 21.00 a pak na Bílou sobotu od 10.00 do 12.00 hodin. Více o Velikonočním Triduu se dozvíte v článku v tomto čísle Tolle Lege.

Vím a věřím, že to všechno brzo skončí a pak se budeme znovu setkávat jako vždy. Na to se hodně těším!

Opatrujte se, prosím!!

P. Juan, OSA

číst Tolle Lege