Nová Kniha sv. Rity

www.augustiniani.cz

Život Sv. Rity v komiksu
K disposici v sakristii kostela sv. Tomáše nebo na vrátnice kláštera sv. Tomáše. Cena 100 Kč.