Noc kostelů 2018

Fotky

Praha 1 - Malá Strana, kostel sv. Tomáše
Program Noci kostelů 9. června 2017

17:50 18:00 Zvonění
4 zvony kostele sv. Tomáše zdraví všechny poutníky Noci kostelů

18:00 23:00 Soutěž pro dospělé
Hledej něco v kostele, buď součástí historie a můžeš něco vyhrát!

18:00 24:00 Klášterní kavárna
Mládež od sv. Tomáše vás všechny srdečně zve do kavárny „V ambitě“. Přijďte, těšíme se na vás! Buďte připraveni nejen na tradiční Svatotomášské pivo, ale i na netradiční nabídku různých jiných věcí... Děkujeme!

18:00 19:00 Soutěž pro děti
Soutěž pro děti a jejich rodiče/prarodiče: „Hledejte důležité symboly v kostele a v klášteře“

18:00 23:00 Prostor ticha
Kaple sv. Doroty. Tady můžete najít čas pro sebe a pro Boha. Pomůžeme vám s tím!

18:00 23:00 Pivo sv. Tomáše a klášterní legendy
V ambitu kláštera se dozvíte něco o historii tradičního klášterního piva kláštera sv. Tomáše. Pivo se vaří od roku 1352

18:30 24:00 Jsme světlem pro Prahu!
Místo pro modlitbu, ztišení, chválu. Nech tady světlo, aby svítilo. Napiš, za co chceš, aby se někdo místo Tebe modlil. Rozdávej radost, udělejme velké srdce plné světla pro svět, který tolik světlo potřebuje. …

18:30 23:45 Chceš, aby se někdo za Tebe a s Tebou modlil?
Možnost rozhovoru s knězem, který se s Tebou a za Tebe modlí. Přines svoje starosti, problémy, přímluvy, ale i radosti…, a nechť zůstanou tady v kostele u Boha! Kaple sv. Doroty

20:00 21:00 Svatotomášský sbor. Koncert
Koncert klasické hudby. Koncertní program obsahuje skladby v širokém záběru od nejranějšího období (gregoriánský chorál) až po skladby současných autorů.

20:00 24:00 Pouť světla přes Karlův most.
Spojení nevěřícího Tomáše a Krista Spasitele průvodem s rozsvícenými svícemi z kostela sv. Tomáše na Malé Straně přes Karlův most do kostela Nejsv. Salvátora na Křižovnickém náměstí

21:00 22:00 Hudba
V kapli sv. Barbory. Meditativní vážná hudba - Pavel Verner a jeho hosté.
23:30 23:45 Kompletář a požehnání
Ukončení výstavu Nejsvětější Svátosti s modlitbou a závěrečné požehnání

16:00 23:00 Rozhovor nejen duchovní
V kapli sv. Barbory jsou lidé, nejen kněží, se kterými se můžete setkat a popovídat si. Mají čas jen pro Vás.

Modlitba za Noc kostelů
Všemohoucí Bože, přesto, že jsi jediný, různé kultury a různí lidé tě nazývají různými jmény.
Prosíme tě proto za každého člověka, jenž o letošní Noci kostelů opustí svůj byt či dům a vstoupí do křesťanských chrámů a modliteben, aby v nich nalezl jak laskavé a otevřené lidské společenství, tak i ticho, v němž může objevit svůj duchovní domov. A samozřejmě Tebe skrze Krista, našeho Pána.