Noc kostelů 1.6.2012

Noc kostelů 2012 je:
- pozváním všech lidí dobré vůle ke společnému setkání a k objevování krásy křesťanských výtvarných a architektonických pokladů,
- projevem kreativity a důvěry v život u lidí, kteří chrámy stavěli a zdobili, ale i u těch, kteří je dnes obývají a chtějí se podělit o svou víru, o svůj život a svoje osobní obdarování a dovednosti,
- nabídkou zakotvené křesťanské spirituality, modlitby a služby potřebným,
- znamením živé spolupráce křesťanských církví (ekumenismus), která zaceluje rány vzniklé v minulých staletích.

Program činnosti v kostele sv. Tomáše

17:50 18:00 Zvonění
18:00 19:00 Soutěž pro děti
18:00 23:30 Výstava liturgických předmětů
18:30 18:50 Modlitba nešpor
18:30 24:00 Buď světlem
19:00 22:30 Zákulisí kláštera sv. Tomáše
19:00 23:00 Chceš, aby se někdo za tebe a s tebou modlil?
19:00 22:00 Kostel: místo setkání
19:00 22:00 Kostelní výroba
19:15 23:00 Augustiniáni v ČR: 750 let ve službě evangelia
20:00 20:40 Svatotomášský sbor. Koncert
20:45 22:00 Čtení na pokračování
21:00 21:45 Komorní koncert violoncellisty
23:45 24:00 Kompletář a požehnání
18:00 00:00 Kavárna v kryptě
18:00 24:00 Výstavy
Více informací najdete na www.nockostelu.cz